SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Česká pošta rozšiřuje sortiment svých nabízených služeb a od 1. července nabízí také možnost získat výpis z Centrální evidence exekucí. O tento výpis lze požádat na zhruba tisícovce pošt poskytující tzv. služby Czech POINT. Za jednu stranu výpisu zaplatíte na přepážce České pošty 50 Kč.

Dosud bylo možné získat listinou formu ověřeného výpisu, pouze na dvou pobočkách Exekutorské komory ČR a přes její oficiální internetové stránky www.ceecr.cz.

Co jsou služby Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je asistovaným místem výkonu veřejné správy. Zle zde tedy získat ověřené výstupy z několika informačních systémů veřejné správy.

Na poštách označených logem Czech POINT najdete následující služby:

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Snímek z katastrální mapy
 • Výpis z rejstříku trestů – fyzické osoby
 • Výpis z rejstříku trestů – právnické osoby
 • Výpis z bodového hodnocení řidičů
 • Výpis z veřejných rejstříků
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Zprostředkování podání podle živnostenského zákona
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpisy ze základních registrů

Czech POINT

Co je Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky. Jednotlivé zápisy provádí soudní exekutoři, kteří do CEE zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce.

V Centrální evidenci exekucí je možné zjistit, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, případně který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce. Dalšími informacemi jsou, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, nebo zda byla pravomocně odložena či zastavena.

Výmaz údajů z Centrální evidence exekucí

Často dostáváme dotazy na to, kdy budou údaje o vaší exekuci z centrální evidence vymazány. Připojujeme tedy stručnou informaci také na toto téma.

Údaje o exekuci jsou z Centrální evidence exekucí vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo (vymožením povinnosti, pravomocným zastavení exekuce apod.), respektive poté, co se o skončení soudní exekutor dozvěděl.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)