SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Před několika lety byl u manželů společný účet v bance téměř samozřejmost. V dnešní elektronizované době a době internetového bankovnictví, kdy je založení vlastního účtu otázkou několika minut, se tato problematika netýká už jen manželů. Společný účet mohou mít i nesezdané páry. S odstupem času se změnily také důvody proč zvolit právě společný účet. Pojďme se společně podívat jaké otazníky je potřeby vyjasnit v dnešní době.

Než se rozhodnete zvolit jeden účet v bance pro celou domácnost, musíte si uvědomit, že z toho plynou výhody, ale také zápory. Je třeba vše dobře zvážit a promyslet dříve, než se k tomuto kroku odhodláte.

V současné době čelíme mnoha nesmyslným poplatkům za vedení účtu, proto mnoho domácností volí společný účet právě z tohoto důvodu. Je to řešení, díky kterému ušetříte na poplatcích a zároveň máte lepší přehled o rodinné finanční situaci. Ovšem na druhou stranu tento krok přináší také řadu nevýhod.

Nevýhody společného účtu

Partner, kterého banka nemá uvedeného jako majitele účtu, může být ve značné nevýhodě. Může se totiž stát, že se společně nepohodnete, a majitel poté druhé osobě zablokuje přístup k účtu. Vy zůstanete rázem bez přístupu k finančním prostředkům. Tomu lze ovšem předejít, pokud se obrátíte na banku, která poskytuje možnost založení účtu, jenž zplnomocňuje více lidí rovnocenně.

Aby společný účet fungoval, musí si oba partneři naprosto důvěřovat.

Společný účet je také poměrně zavazující krok do budoucna. Partneři se mohou cítit více svázaní a někdy to může znamenat i obavy ze ztráty svobody a nezávislosti. Navíc je třeba se také domluvit na jednotlivých platbách. Je totiž velmi pravděpodobné, že jeden z partnerů bude na společný účet přispívat více a druhý méně. Výplaty přeci jen máme většinou rozdílné. Vše je samozřejmě o domluvě a vzájemné důvěře, ale i tak může společný účet přinést řadu nedorozumění, hádek a neshod.

Společný účet je vhodný založit pouze s partnerem, se kterým plánujeme společnou budoucnost a plně mu důvěřujeme. Obavy o peníze by pak neměly být na místě, přesto je třeba počítat s určitým rizikem. Pokud se přesto o své peníze obáváte, nabízí se řešení v podobě nastavení limitů jak pro výběr hotovosti, tak pro bezhotovostní operace. Například si můžete nastavit maximální týdenní limit na částku 10 tisíc korun.

Výhody společného účtu

Založení společného bankovního účtu samozřejmě přináší i určité výhody. Ušetříte na poplatcích za vedení více účtů. Odpadnou starosti s tím, kdo z vás zaplatí které účty a poplatky. Vše se bude platit z jednoho společného účtu, tedy z peněz vás obou. Máte dokonalý přehled o finanční situaci domácnosti. Tuto možnost ocení zejména maminky na mateřské, které už nemusí prosit svého manžela o každou korunu.

Společný účet také představuje závazek, který je někdy rovnocenný svatebnímu slibu. Když vám partner navrhne, abyste si založili jeden účet společně, jistě vám to v danou chvíli přijde jako velmi romantické gesto.

Navíc existují banky, které nabízí klientům možnost vedení účtu rovnocenných majitelů, což znamená, že oba partneři mohou disponovat s účtem bez rozdílu a mají stejná práva. Nehrozí pak tedy zablokování účtu ze strany jednoho z nich. Toto řešení je asi nejvýhodnější, bohužel jej nabízí jen vybrané banky.

Společný účet ano či ne

Setkat se můžeme také s případy, kdy jeden z partnerů přistoupí na společný účet, ale dál má jeden svůj účet zcela pro sebe. Pokud o tom druhý z partnerů ví a akceptuje to, je to naprosto v pořádku. Pokud tak činí za zády toho druhého, ztrácí společný účet význam, neboť partnerům chybí vzájemná důvěra a upřímnost.

Zda u vás převáží výhody či nevýhody je silně individuální. Co jednomu vyhovuje, může pro druhého znamenat problém. Ať už se rozhodnete jakkoliv, vždy nejprve zvažte všechny možnosti a proberte je s partnerem. Společný účet v bance může znamenat velmi důležitý krok do budoucna.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)