SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a v některých případech také Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) si od ledna roku 2013 musí pořídit majitelé mnoha nemovitostí. Tento průkaz by měl vypovídat o energetické náročnosti domu, to znamená o množství energie potřebné k běžnému provozu domu za jeden rok. Míněna je energie potřebná na topení, větrání, klimatizaci, chlazení, osvětlení a přípravu teplé vody. Nepatří sem energie, kterou spotřebovává vybavení domu, tedy spotřebiče a technologie. Energetické průkazy by měly lidem pomáhat k získání objektivní informace, jaké množství financí budou po koupi domu vynakládat právě na energie.

Jaký je rozdíl mezi PENB a EŠOB

Hned na úvod je vhodné oba pojmy vysvětlit a ujasnit si, jaký je mezi nimi rozdíl. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) popisuje toky jednotlivých energií spotřebovávaných budovou při jejím provozu, tj. vytápění, chlazení, osvětlení, příprava teplé vody. V praxi vás častěji potká povinnost zřídit si právě tento průkaz.

Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku, které vídáme u elektrických spotřebičů, jako jsou např. lednice. Zjednodušeně jde o ohodnocení míry prostupu tepla obálkou budovy. EŠOB je vyžadován např. při žádosti o přidělení prostředků v rámci vybraných operačních programů Ministerstva životního prostředí.

Které budovy musí mít energetický průkaz (PENB)

Povinnosti mít průkaz energetické náročnosti budovy se nevyhnou všichni, kteří si chtějí pořídit nový dům nebo budou na stávající budově provádět podstatné změny. Těmito změnami se myslí takové úpravy, které mají vliv na energetickou náročnost budovy s celkovou podlahovou plochou přes 1000 metrů čtverečních. U nových staveb je energetický průkaz povinnou součástí dokumentace pro stavební povolení. Průkaz energetické náročnosti je podmínkou i při prodeji domu. Zákon se týká i komerčních nemovitostí a připravuje se ještě jeho rozšíření.

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je vlastník prodávaného objektu povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu a ten pak předložit již při inzerci nemovitosti.

Jaké je dělení budov podle energetické náročnosti

Podle průkazu energetické náročnosti se budovy dělí do sedmi skupin označených písmeny A-G. Za kategorii A – velmi úsporné – bývají označovány například pasivní domy. Příkladem skupiny B mohou být nízkoenergetické domy. Třída C je ještě považována za vyhovující. Domy označené písmeny D a E jsou typickým českým průměrem. F a G jsou již mimořádně nehospodárné. Energetický štítek platí 10 let, pokud se na nemovitosti neprováděly nějaké změny, které by mohly energetickou náročnost ovlivnit. Jestliže se žádné úpravy neprováděly a nedošlo k žádným legislativním úpravám, je možno platnost energetického štítku prodloužit.

Jak získat energetický průkaz a štítek na dům

Energetický průkaz nebo štítek vám zajistí osoba, která je oprávněná k jeho udělení. Jména těchto odborníků najdete na internetových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu pod nadpisem „Seznam energetických expertů“. Zde si vyberete příslušného specialistu a oslovíte ho. Náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti jsou různé, záleží na typu a druhu budovy. Může se jednat o tisíce až desetitisíce korun. Kontrolovat vlastnictví energetických průkazů může Státní energetická inspekce. Za nedodržení povinnosti vlastnit průkaz energetické náročnosti hrozí sankce až do výše 100 000 Kč.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)