SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Jak jsem již posledně naznačoval , dnešní díl bude dílem posledním. Ochranná lhůta na katastru doběhla, původní majitel návrh na vklad nerozporoval a já se tak v nedávně době stal novým majitelem bytu. Mám radost, že vše proběhlo poměrně hladce, že jsem narazil kupodivu na rozumného realitního makléře, poctivého advokáta i zodpovědného prodejce.

Předání / převzetí bytu

Konečně jsem se dočkal a je zde den, kdy si převezmu svůj nový byt. Při předání bytu se scházíme před domem s původním majitelem i s makléřem, který celý prodej/nákup po organizační stránce zajišťoval.

Předávací protokol

Nejdůležitějším dokumentem toho posledního kroku při koupi bytu je předávací protokol. Zde se uvádějí všechny podstatné informace týkající se předávaného bytu. Kromě aktuálního stavu elektroměru, plynoměru, vodoměrů a měřáků tepla na radiátorech zde mohou být zmíněné také zjištěné nedostatky, které jsou v rozporu kupní smlouvou, zejména technický stav bytu. Pokud jste si kupovaný byt dosud prohlíželi pouze plně vybavený, může po vystěhování nábytku, vyplavat na povrch nějaká zamlčená skutečnost.

V předávacím protokolu se uvádí také počet předávaných klíčů od bytu, od domovních dveří, od schránky a od sklepa, případně další klíče.

Při předávání bytu vždy trvejte na řádném vyplnění předávacího protokolu. Jde o dokument, který není pouhou formalitou, a budete jej v budoucnu jistě potřebovat, například při přepisu energií nebo při přihlašování do SVJ (Společenství vlastníků jednotek).

Přepis energií a přihlášení do SVJ

Po předání bytu, letmém seznámení se sousedy, rozloučení se s makléřem a s původním majitelem se vydávám do klientského centra PRE, kde podepisuji novou smlouvu na odběr elektrické energie na mé jméno.

K tomu jsou potřeba následující dokumenty:
– podepsaná plná moc od dosavadního majitele, pokud nebude tuto záležitost vyřizovat přímo s Vámi;
– občanský průkaz;
– kupní smlouva, popř. smlouva o převodu práv;
– stav elektroměru a jeho číslo;

Pokud měl původní majitel jiného dodavatele elektřiny, než u kterého se nyní upisujete vy, je dobré původního majitele upozornit na to, že se u něj bude muset odhlásit sám. Plná moc nemusí vždy stačit (někteří dodavatelé vyžadují také k nahlédnutí kupní smlouvu), vystavoval by se tak hrozbě nemalé pokuty. Obdobná nutnost jako u elektřiny je také v případě plynu.

Když mám vše přehlášené na sebe, vydávám se do kanceláře SVJ, kde oznamuji změnu majitele bytové jednotky. Žádám zde také o nový výpočtový list pro zálohové platby.

Tímto proces koupě bytu končí, nyní začne další fáze, a tou bude zabydlování. Nejprve je však nutný důkladný úklid, vymalování pokojů dle mých představ a také se nevyhnu drobným opravám. To už snad budou starosti příjemnější.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)