SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

V našem prvním článku jsme se zabývali otázkou, zda je výhodnější nájem nebo vlastní bydlení. Podrobněji jsme rozebrali výhody, nevýhody, rizika a doporučení pro variantu bydlení ve vlastní nemovitosti. Dnes budeme v tématu pokračovat a zaměříme se bydlení v nájmu. Pro zjednodušení nebudeme rozlišovat nájem, pronájem či podnájem. Rozdíly jsou pro nás v tomto případě irelevantní.

Bydlení v nájmu

Bydlení v nájmu řeší situaci, kdy je finančně neúnosné bydlení ve svém (vysoké pořizovací náklady, splátka hypotéky). Z pochopitelných důvodů řeší své bydlení tímto způsobem zejména mladí lidé bez dostatečné finanční rezervy. Stejně jako cena nemovitosti je lokalitou ovlivněna i výše nájemného, která může začínat na dvou tisících za osobu měsíčně. Horní hranice je prakticky neomezena, avšak i zde jsou ceny ovlivňovány aktuální situací na trhu (nabídka, poptávka).

Speciálním případem jsou byty s regulovaným nájemným, kdy výše nájemného může být i několikanásobně nižší než tržní cena. Jde o všem, jak už bylo řečeno, o speciální případy, kterým se budeme věnovat v některém z dalších článků. Získat takový byt totiž nemá možnost každý.

Bydlení v nájmu je z dlouhodobého hlediska jistě nevýhodné, léta platíte například 5 tisíc měsíčně, ale byt nikdy nebude váš. Na významu toto nabývá zejména u nájmů vyšších, kdy je cena nájemného prakticky srovnatelná jako potenciální splátka hypotéky.

Podnájem má ale i své světlé stránky. Nájemník je prakticky ušetřen starostí spojených s provozem nemovitosti. Pronajímatel (nájemce) má totiž povinnost udržovat byt nebo dům v obyvatelném stavu a zajistit vám veškeré služby spojené s bydlením.

Ke kompromisním dohodám často dochází u drobných oprav, jako je například prasklá žárovka nebo kapající kohoutek v koupelně. V těchto případech se může nájemce s nájemníkem dohodnout, že opravy do 500 Kč si zajistí sám. Případná cena opravy lze pak zpětně odečíst z následujícího nájmu.

Za výhody můžeme považovat i následující fakty. Můžete bydlet i v zajímavých lokalitách, kde by pořízení vlastního bytu vyšlo příliš draho. Nájem můžete poměrně snadno a rychle ukončit a přestěhovat se jinam, například blíže k práci.

Bydlení v nájmu je optimální levnou variantou pro studenty.

I zde má naše doporučení více variant. Bydlení v nájmu doporučujeme jako levnou variantu pro mladé lidi, kteří si nemohou dovolit vlastní byt. Jde o situace, kdy si několik přátel pronajme společně jeden byt. Což je varianta hojně oblíbená u studentů vysokých škol. Jde však o dočasné řešení po dobu studia.

Pokud již žijete v páru, chcete mít své soukromí a pronajmete si menší byt jen pro sebe, doporučujeme tuto variantu jen v případech, kdy je nájem výrazně nižší než potencionální splátka hypotéky.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)