SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Máte doma starý kotel a uvažujete o pořízení nového? Chcete vytápět s menšími náklady a námahou? Uvažujete i o snížení energetické náročnosti svého domu? Pak právě vám je určena další výzva Nová zelená úsporám, která vám umožní financovat nejen energeticky nenáročné bydlení, ale také nové možnosti vytápění v rámci tzv. kotlíkových dotací. Žádosti je možno podávat od podzimu a dotace budou poskytovány ve výši 70 – 85 %. Výše se bude řídit druhem paliva nebo stupněm znečištění ovzduší tam, kde se kotel bude vyměňovat.

Jaké kotle jsou předmětem dotace

Dotaci lze získat na různé druhy kotlů – u kotlů na tuhá paliva se jedná o kotle na uhlí a biomasu nebo kombinaci obou, kotle plynové, tepelná čerpadla nebo na tzv. mikroenergetická opatření, např. na různé druhy zateplení. Nejvíce zvýhodněné bude vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie. Získat lze maximálně 127,5 tisíc Kč. U kotle na uhlí činí výše dotace 70%, kombinované a plynové kotle mohou být dotovány částkou ve výši 75%, 80% dostanou ti, kteří si pořídí kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší lze získat ještě dalších 5% navíc.

Jak budou přidělovány dotace

Kotlíkové dotace budou nově financovány z evropských fondů. Proto o peníze požádají nejdříve jednotlivé kraje, které pak rozhodnou o dotacích žadatelům. Celkem má být v novém období rozděleno 9 miliard korun, v první fázi půjde o 3 miliardy korun. Pro přidělení dotace musí být splněny dané podmínky. Dotaci lze získat na:
• nový topný systém
• topný zdroj a jeho instalaci
• rekonstrukci otopné soustavy
• opatření na snížení energetické náročnosti do maxima 20 000 Kč
• náklady na práci energetického odborníka
• dokumentaci projektu

Žádost lze podat po vyhlášení výzev na krajských úřadech.

Jak se na žádost o dotaci připravit

K žádosti o dotaci si budete muset připravit doklady a popřípadě realizovat energetická opatření ke snížení energetické náročnosti bydlení. Kromě žádosti budete muset mít průkaz energetické náročnosti budovy, dokumentaci stávající otopné soustavy včetně fotodokumentace, písemné souhlasy vlastníků a spoluvlastníků budovy i pozemku. U domů s nižší energetickou účinností budou požadovány úpravy s použitím jednoho z doporučených energetických opatření – zateplení, oprava fasády, oddělení vytápěných a venkovních prostor, výměna oken a dveří, instalace prahů a těsnění a dalších.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)