SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Možná jste se již někdy doslechli o tom, že je v České republice možnost získat tzv. příspěvek na bydlení. Je určen pro lidi s nižšími příjmy a lze dosáhnout až na poměrně vysoké částky. Určitě tedy stojí za to o takovém příspěvku uvažovat, a pokud byste měli pocit, že na něj máte nárok, určitě si o něj zažádat.

Kdo má na příspěvek na bydlení nárok?

Pro to, zda máte na příspěvek právo, existují jasná a přesná kritéria. Důležité je, aby 30% vašeho příjmu (pokud žijete v Praze tak 35%) nestačilo na pokrytí vašich nákladů na bydlení (obdobné je to pak i s příjmem a náklady celé rodiny). Dalším kritériem je, že těchto 30% z vašeho platu nesmí přesahovat tabulkové ceny bydlení ve vašem regionu.

Jak si o příspěvek zažádat?

Žádost o příspěvek na bydlení si lze podat na Úřadě práce v místě vašeho bydliště, budete potřebovat občanský průkaz, vyplněný formulář, který najdete na www.mpsv.cz, doklad o výši čtvrtletních příjmů vaší domácnosti (včetně příspěvků na děti a rodičovských přídavků), rodný list vašich dětí do 15 let, pokud s vámi bydlí, a smlouvu o vlastnictví nemovitosti či smlouvu nájemní.

Co je důležité vědět?

Při vyplňování žádosti vždy uvádějte „čistý“ příjem, ovšem přičtěte k němu všechny další příspěvky a přídavky (např. důchod, alimenty apod.). Pokud splníte podmínky a příspěvek získáte, budete ho moci pobírat 84 měsíců, případně je možné vybrat si příspěvek za 3 měsíce zpětně. Nezáleží na tom, zda je byt váš, nebo bydlíte v pronájmu. Do nákladů na bydlení se zahrnuje výše případného nájemného, stočného, vodné, odpad, energie, vytápění, apod.

Jak veliký příspěvek můžu získat?

Nejlépe se toto dá vysvětlit na příkladu. Dejme tomu, že čistý příjem vaší dvoučlenné domácnosti činí 20 000 korun, náklady na bydlení pak dělají 9 500 korun. Lze tedy zjistit, že 30% z 20 000 (tj. 6 000) rozhodně nestačí na úhradu 9 500. Pro místo vašeho bydliště je však zákonem stanovená cena bydlení pro dvě osoby na 8 000. Vy tedy dostanete příspěvek, který vyplní rozdíl mezi tímto tabulkovým nákladem a 30% vašich příjmů:
8 000 – 6 000 = 2 000 korun

Pro samotný výpočet výše příspěvku tedy nehraje skutečná výše vašich nákladů roli – hraje ji pouze v otázce, zdali máte na příspěvek nárok.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)