SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Aktuální chladné zářijové dny nám připomínají, že topná sezóna se nezadržitelně blíží. Jak nejlevněji nebo nejvýhodněji vytopit svůj dům či byt, tak musí řešit většina z nás. A to prakticky bez rozdílů, neboť naše republika není tak velká, aby zde byly výrazné klimatické rozdíly v jednotlivých regionech.

Jelikož vytápění tvoří hlavní část nákladů za energie, je nutné si položit otázku: Topím tím správným způsobem?

Značná část obyvatel má způsob vytápění daný a nemá příliš možností jak jej změnit, například ústřední topení v panelových bytech. Ve starších činžovních domech jsou jednotlivé místnosti vytápěny plynovými wafkami, přechod na centrální plynový kotel však může být v některých případech z pohledu celkové spotřeby plynu výhodnější. Změna s sebou však nese značné finanční náklady na pořízení kotle a rozvodů.

Jsou ale případy, kdy změna způsobu vytápění uspoří desítky tisíc ročně, což návratnost investice do přestavby zkrátí na minimum. Jaké máme tedy možnosti?

Topení elektřinou

Jde o nejpohodlnější způsob vytápění, který je dostupný (nyní nemyslíme finančně) prakticky každému. Topení elektřinou je snadno ovladatelné, regulovatelné (myšleno jako regulace teploty v místnosti) a bezpečné, zároveň ale patří mezi nejdražší, což výrazně nezmění ani avizované zlevňování elektřiny pro příští rok.

Topení plynem

U plynu je situace velice podobná elektřině. Dostupnost plynu je sice nižší než u elektřiny, ale i tak je plynofikace na našem území velmi rozsáhlá. Ovladatelnost a regulovatelnost topení je zde také výborná. Negativem tak zůstává vysoká cena plynu, která každým rokem roste.

Topení uhlím

Budeme-li hovořit o hnědém uhlí, tak to patří mezi nejlevnější paliva vůbec. Patří také ale mezi paliva, které nejvíce znečišťují ovzduší. V případě topení uhlím se teplota v místnosti reguluje mnohem hůře než u zmíněné elektřiny či plynu. Myslet musíte také na dostatečně velké skladovací prostory a každodenní vynášení popela. Do samotné ceny uhlí je tedy nutné započítat také cenu vašeho času.

Topení dřevem

Topení dřevem se dlouhodobě udává jako nejlevnější způsob vytápění. I tento způsob však s sebou nese řadu negativ. Obdobně jako u uhlí je tento způsob náročný na pracnost a skladovací prostory. Navíc oproti uhlí musíte myslet také na to, že dřevo, kterým chcete topit, musí alespoň dva roky schnout, což dále zvyšuje nároky na jeho skladování. Často se zapomíná, že mezi rizika práce se dřevem patří také zavlečení (zamoření) škůdců na vlastní zahradu. Jelikož je nutné dřevo před použitím dlouhodobě skladovat a sušit, toto riziko roste.

Cenové srovnání jednotlivých paliv

Jak již bylo napsáno výše, nejdráže vychází topení elektřinou, naopak nejlevněji vytápění dřevem. Pro kompletnost uvádíme srovnání jednotlivých způsobů vytápění z pohledu finanční náročnosti během jedné topné sezóny.

Topení elektřinou: 40 000 až 50 000 Kč
Topení plynem: 25 000 až 30 000 Kč
Topení uhlím: 18 000 až 25 000 Kč
Topení dřevem: 16 000 až 18 000 Kč

Uvedené ceny odpovídají nákladům na vytápění rodinného domu (bez ohřevu teplé vody a vaření).

Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv způsob vytápění, neberte v potaz pouze finanční stránku. Za zvážení stojí také ekologické aspekty a vaše časové možnosti.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)