SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Posledně jsme si představili podílové fondy jako vhodný finanční produkt pro drobné investory. Pokud o investici do podílového fondu uvažujete, poradíme vám, jak a podle čeho vybírat.

Zkontrolujte si základní údaje, které naleznete ve statutu fondu a také jeho registraci. Najdete zde seznam osob zajišťujících chod fondu, investiční strategii, způsob a četnost ohodnocení, rizika a garance, poplatky, aktiva a nástroje, se kterými podílový fond pracuje a další údaje. Pak teprve vybírejte typ podílového fondu a konkrétní fond.

Legislativa podílových fondů

Na podílové fondy v České republice dohlíží Česká národní banka, která fondům a jejich spolupracovníkům vydává licenci. Jejich fungování a proces investic musí odpovídat zákonům – zákonu č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Výsledky investování se pravidelně a jednoduše hodnotí – současná cena aktiv se dělí počtem podílových listů a uvádí se výsledná cena podílového listu. Oceňování může být prováděno v různých intervalech – od oceňování několikrát denně až po týdenní ohodnocení. Některé fondy však nevyžadují častou frekvenci ohodnocování, protože by tento proces byl příliš nákladný nebo v této oblasti nedochází k častým změnám.

Podílové fondy podle obsahu a cílové skupiny

Podílové fondy mohou být rozdělovány podle různých měřítek. Pokud se vychází z obsahu fondu, může se jednat o fond akciový, vyznačující se nejvyššími výnosy, Fondy smíšené, které obsahují akcie a dluhopisy, fondy s dlouhodobě nebo krátkodobě splatnými dluhovými cennými papíry, komoditní, devizové nebo fondy s nemovitostmi. Podílové fondy se mohou zaměřit na široké spektrum zájemců, takové se označují jako mass retail. Další fondy jsou určeny institucím nebo speciálním skupinám investorů.

Řízení fondů a investiční strategie

Podílové fondy se dále mohou dělit podle způsobu, jakým jsou řízeny – aktivně nebo pasivně, fyzickými či právnickými osobami, dále na fondy indexové nebo fondy v daňových rájích. Vybrat si lze i podle investiční strategie fondu – nejčastější jsou fondy zaměřené na určité země, rozvojovou ekonomiku, na určitou ekonomickou oblast, etické fondy, fondy zaměřující se na vybrané značky, garantované a dividendové fondy či fondy směřující k plánování života v důchodu. Nabídka je velmi široká, stačí si jen správně vybrat.

Na co se zaměřit

V prvním a nejzásadnějším kroku si musíte stanovit investiční cíl, tj. jakého zhodnocení chcete dosáhnout a v jakém časovém horizontu. S tímto také úzce souvisí další fakt. A to, jaký maximální krátkodobý pokles ceny (hodnoty) podílového listu „bez paniky ustojíte“. U rizikových fondů musíte být na tuto skutečnost psychicky připraveni. Pravděpodobnost, že nastane, je velmi vysoká.

Ve druhém kroku volíte investiční strategii, tj. sestavení vašeho investičního portfolia. Je tedy výhodné neinvestovat pouze do jednoho jediného podílového fondu, ale investiční riziko rozložit na více aktiv, tj. akciové, dividendové, dluhopisové fondy, a podobně.

Teprve ve třetím kroku přichází na řadu volba konkrétních fondů. Ten vybíráte na základě porovnávání porovnatelných údajů jako je výkonnost, nákladovost či složení portfolia. Tato činnost vás asi po chvilce přestane bavit, ale věřte, že je pro váš investiční úspěch neméně důležitá jako předchozí dva kroky.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)