SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Doba, kdy se říkalo, že výhodně investovat mohou jen bohatí, protože mají velký kapitál, jsou dávno pryč. I když budete měsíčně investovat menší částku, budou se vaše peníze při správné volbě spoření zhodnocovat. Ukládání peněz na běžném účtu není příliš přínosné, chcete-li ukládat, ale přesto mít k penězům stálý přístup, založte si spořicí účet. Jestliže však ukládáním peněz míníte získat vyšší částku, zaměřte se na investice do podílových fondů. Zde můžete i při malých pravidelných úložkách dosáhnut většího zhodnocení. A v době, kdy úroky na spořících účtech každý měsíc klesají, to platí dvojnásob.

Jak fungují podílové fondy

Podílové fondy jsou určeny všem zájemcům, kteří nemají dostatek financí nebo zkušeností, aby investovali samostatně (tzv. na vlastní pěst). Proto se sdružují a nakupují společně. Drobní investoři tak pro sebe snižují rizika, která mohou při nákupu podílových fondů nastat. Fondy řídí manažer a společně s týmem analytiků vybírá ty nejvýhodnější investice, takže investoři se nemusí o zhodnocování peněz sami starat. Do podílových fondů je možno investovat menší i větší částky. Velkou výhodou je možnost jejich zpětného výběru.

Co byste ještě o podílových fondech měli vědět

Podílové fondy nemají právní subjektivitu, pouze se v nich shromažďují aktiva, tedy majetek. Ten se pak dále člení podle různých hledisek a používá se pro provádění investičních transakcí. Chod a správu podílových fondů mají na starosti investiční společnosti. Investor neboli podílník fondu vlastní podílové listy, které jsou základní jednotkou fondu. Velkou výhodou podílového fondu je jeho otevřenost, investory se tak může stát mnoho zájemců, kteří by nebyli vhodní pro jiné formy investic.

Výhody podílových fondů

Existuje mnoho důvodů, proč je výhodné investovat prostřednictvím podílových fondů. K nejvýznamnějším patří:

– profesionální přístup ke správě majetku
– fungování fondu po neurčitou dobu
– množství podílových listů není omezeno
– možnost okamžitého odkoupení podílových listů
– snížení rizik širokým zaměřením aktiv
– možnost vstupu i pro drobné investory

Bezpečnost podílových fondů

Na rozdíl od spořících účtů je ukládání peněz do podílových fondů investicí. Své finanční prostředky tak můžete zhodnotit, ale také znehodnotit. Z logiky věci není takový finanční vklad pojištěn.
Ovšem vzhledem k tomu, že podílový fond nemá právní subjektivitu, nemůže zkrachovat. A vy jako podílník jste v jakékoliv chvíli oprávněni své podíly prodat za tržní cenu zpět emitentovi.

Jednotlivé podílové fondy se od sebe mohou lišit zaměřením na určitý typ majetku i investorů. Jako příklad tak můžeme zmínit fondy akciové, nemovitostní, dluhopisové, komoditní či smíšené. Jaký podílový fond bude pro nás nejvhodnější a podle čeho jej vybrat si povíme v příštím díle.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)