SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Máte-li hypotéku, úvěr nebo jen kontokorent, pak určitě figuruje vaše jméno v některém z níže uvedených registrů dlužníků, nebo chcete-li v úvěrovém registru, což je oficiální název pro obecně používanější pojem registr dlužníků. Úvěrový registr může o vás obsahovat informace jak negativní, tak pozitivní. Je proto jen na vás, zda budou mít údaje o vás pozitivní povahu (např. včasné a řádné splácení úvěru) nebo povahu negativní (např. opožděné platby).

Zápis v registru nemusí být vždy na škodu

Úvěrové registry jsou využívány bankami a úvěrovými nebankovními společnostmi, které jejich prostřednictvím získávají údaje o zadlužení (výši dluhu), platební morálce a důvěryhodnosti svých potencionálních klientů. Pro banku jsou takové informace klíčové, mají totiž zásadní vliv na to, zda klientovi bude úvěrový produkt poskytnut nebo ne.
Pokud své závazky řádně splácíte, vede o vás registr dlužníků vesměs pozitivní informace, které jsou v databázích uloženy ještě 4 roky po splacení dluhu. Pokud během těchto čtyř let zažádáte jakoukoliv banku o další půjčku, tak si banka ověří v registru vaše data a následné uvidí vaší pozitivní finanční historii. Získat úvěr tak pro vás bude jednodušší.

Jak se dostanete do registru dlužníků

Jak bylo zmíněno v úvodu, do registru dlužníků se dostane každý, kdo má některý z úvěrových produktů, tj. hypotéka, úvěr, kontokorent. Ale pozor do registru se dostanete také pouhým podáním žádosti o úvěrový produkt, a to bez ohledu na schválení vaší žádosti. Velmi snadno (a prakticky bez vašeho vědomí) se můžete dostat do registru dlužníků v případě opožděné splátky za telefon, elektřinu či plyn. Jde o velmi nepříjemnou situaci, kdy kvůli několika stokorunám máte po dobu až čtyř let negativní zápis v úvěrovém registru.

V posledních měsících řeší Úřad pro ochranu osobních údajů oprávněnost shromažďování dat o dlužnících. Což vzbudilo značný zájem veřejnost a objevuje se velké množství žádostí o vymazání z registru dlužníků.

Ověření informací je placené

Ověřit si, zda figurujete v některém z registrů dlužníků, případně jaké informace o vás registr vede, není složité. Jde ovšem o placenou službu, která vás vyjde až na 200 korun. Nutno podotknout, že některé registry svá data mezi sebou sdílení, ale pro jistotu budete muset o výpis žádat u více registrů. V České republice existují tři základní registry dlužníků.

Základní registry dlužníků

Prvním z těchto registrů, je Bankovní registr klientských informací (BRKI), ve kterém jsou zaznamenávány údaje o úvěrových vztazích bank a jejich klientů – fyzických osob. Bankovní registr provozuje společnost Czech Banking Credit Bureau (CBCB, a.s.) se sídlem na Praze 4. Tento registr obsahuje informace (pozitivní i negativní) o klientech bank, které jsou na základě uzavřené smlouvy se společností CBCB uživateli registru. Údaje v registru jsou průběžně aktualizovány v měsíčním intervalu a jsou v registru uchovávány po dobu 4 let od zaplacení úvěru, případně po dobu 1 roku při zamítnutí žádosti o úvěr. V případě potřeby máte možnost zažádat si o výpis z tohoto registru. To můžete učinit buď přímo osobně v klientském centru společnosti CBCB, nebo si můžete o výpis zažádat poštou, případně také elektronickou poštou, kdy však musíte disponovat digitálním podpisem. Podrobnější informace je možné získat na oficiálních internetových stránkách společnosti (cbcb.cz), kde je také možné získat formulář příslušné žádosti.

Zápis v registru dlužníků může mít i pozitivní charakter. Při řádném splácení půjčky, dostanete další půjčku snadněji.

Druhým registrem je Nebankovní registr klientských informací (NRKI), který je obdobou Bankovního registru klientských informací pro nebankovní instituce. Tento registr organizuje zájmové sdružení Czech Non-Banking Credit Bureau z.s.p.o. se sídlem taktéž na Praze 4. Také v případě tohoto registru si můžete zažádat o výpis týkající se údajů o vaší osobě. I zde tak můžete učinit třemi způsoby – osobně v klientském centru zájmového sdružení, poštou či elektronickou poštou. Tento registr obsahuje informace o klientech bank a nebankovních věřitelských subjektů, které jsou na základě uzavřené smlouvy se společností CBCN uživateli registru. Mezi BRKI a NRKI funguje vzájemná výměna dat. Internetové stránky sdružení jsou shodné s CBCB.

Třetím důležitým registrem je registr zájmového sdružení právnických osob SOLUS se sídlem na Praze 4. Do tohoto registru jsou zapojeny nejen banky a finanční instituce, ale například také mobilní operátoři. Registr obsahuje údaje nejen o fyzických osobách, ale také o osobách právnických. Registr se skládá ze tří dílčích registrů – registr spotřebitelů, kteří neplní své povinnosti, registr podnikatelů a právnických osob, kteří neplní své povinnosti (oba obsahují negativní informace) a databáze závazků (obsahuje pozitivní informace). O výpis z tohoto registru si můžete zažádat písemně na příslušném formuláři, který mimo jiné naleznete na oficiálních stránkách sdružení solus.cz.

Jeden komentář: “Jak funguje registr dlužníků”

  1. Pavka

    Jak je to s nahlédnutím do takového registru ? Tady jsem se dočetla, že to nejde zdarma.

    Edit admin:
    Nahlížení (výpis z registru) je placená služba. Zdarma to tedy skutečně nejde – podrobněji viz kapitola v našem článku: Ověření informací je placené


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)