SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Padělání peněz je stejně tak staré jako platidla sama. Dnes se však zaměříme pouze na padělání bankovek, s tou se dnes totiž může setkat prakticky každý z nás. Na první pohled se totiž jedná o pouhý barevně potištěný lístek papíru, který nemá o mnoho větší cenu než stejně velký list obyčejného papíru. To u kovových mincí bývá přesně naopak. Jejich hodnota (výrobní náklady) se často neshoduje s hodnotou materiálu, z něhož jsou vyrobeny, a proto se ani jejich padělání, mimochodem mnohem složitější, v drtivé většině nevyplatí. Přesto jsou všechny peníze něčím výjimečné. Mají svou skrytou sílu, po níž prahnou miliony nebo dokonce miliardy lidí na celém světě již od nepaměti. Někteří je získávají poctivou prací, jiní podvody a úplatkářstvím, a pak existuje také malá část těch, kteří peníze, dnes především bankovky, prostě a jednoduše padělají.

Padělání je celosvětový problém

Padělání peněz je celosvětovým problémem, který v povětšinu času zůstává obyčejným smrtelníkům skryt. Pouze, když se někde objeví velké množství padělaných bankovek, zprávy nás o tom prostřednictvím všudypřítomných médií informují. Tyto velké nálezy však nemění nic na tom, že se padělané bankovky nejrůznějších nominálních hodnot a prakticky všech národních měn v oběhu stále vyskytují a nejspíše se vyskytovat budou i nadále.

Padělatelům totiž ani v dnešní době nevadí, že pravé originální bankovky mají své vlastní ochranné prvky, které se dostaly do podvědomí široké veřejnosti, a díky nimž lze padělané bankovky jednoduše odhalit. Naopak, namísto toho, aby se svou protizákonnou činností přestali, snaží se padělatelé bankovek hledat stále nové a lepší způsoby, jak oklamat lidský zrak i technologické systémy, a co nejvěrohodněji – i s ochrannými znaky bankovky napodobit.

Setkat se tak můžeme s primitivním padělkem, tj. bankovkou vytištěnou doma pouze na barevné tiskárně, takovou bankovku většina lidí snadno rozpozná. Ale zkušení padělatelé mají dnes k dispozici sofistikované prostředky, díky nimž dokáží vyrobit bankovku, které je od pravé téměř k nerozeznání. A proto tu máme ochranné prvky.

Ochranné prvky českých bankovek

Naštěstí však, stejně jako vynalézavost padělatelů, se inovují také postupy centrálních bank, které se snaží své peníze ještě více ochránit. Dnes existuje osm základních ochranných prvků každé bankovky, které pomáhají ověřit její pravost a jsou známé široké veřejnosti. Zda existují také další, tzv. absolutně skrytá (tajná) ochranná znamení českých bankovek (Česká národní banka tvrdí, že ano), o tom lze z laického úhlu pohledu pouze diskutovat. My je totiž neznáme. Jaká jsou však ta známá opatření a jak podle nich poznat pravou bankovku?

Vodoznak

Základním rysem každé bankovky je vodoznak. Vyskytuje se na levé straně bankovky při čelním pohledu pod nominální hodnotou bankovky, která je zde vypsaná velkými čísly. Vodoznakem je obraz osobnosti, který je stejný jako na barevné ploše čelní strany bankovky. Zviditelnit jej lze přiložením bankovky proti světlu. Jedná se o jeden z nejznámějších, ale též o jeden z nejlépe padělatelných, ochranných znaků bankovek.

Ochranný okénkový proužek

Ochranný okénkový proužek je úzký zdánlivě přerušovaný proužek vedoucí vertikálně napříč bankovkou. Na každé straně bankovky se nachází jedna jeho polovina, která se mezi sebou pravidelně prolíná. Tento okénkový proužek připomínající kovový pásek obsahuje údaje o nominální hodnotě dané bankovky, v případě českých bankovek doplněné také o zkratku ČNB, což je zkratka pro Českou národní banku.

Ochranná vlákna

Ochranná vlákna se vyskytují po celé ploše bankovek, jejich zřetelná podoba se vyskytuje zejména na okrajích a nebarevných částech bankovky. Tato vlákna mívají naoranžovělou barvu v odstínech, jsou 6 mm dlouhá a jsou přímo zapuštěná v papíru, z něhož se bankovky vyrábějí.

Soutisková značka

Soutisková značka je to malé kolečko, které se na každé bankovce nachází na jiném místě. Jsou v něm zobrazeny z každé strany bankovky dvě poloviny písmen, které při průhledu skrz světlo dohromady ukazují písmena ČR těsně přiléhající k sobě.

Skrytý obrazec

Pátým ochranným znakem bankovek je tzv. skrytý obrazec. Jedná se o vyobrazení nominální hodnoty bankovky, které se nachází na čelní straně bankovky v levém dolním rohu. Zviditelnit jej lze však jen v případě, že bankovku nakloníte do vodorovné polohy zhruba ve výši očí.

Opticky proměnlivá barva

Jedná se o znak vytištěný opticky proměnlivou barvou, který se nachází pouze na bankovkách s nominální hodnotou 500 korun a více. Nachází se vedle velkého zobrazení nominální hodnoty bankovky a jeho základní vlastností je změna barvy při různých sklonech bankovky.

Mikrotext

Mikrotext se nachází za vyobrazenou postavou na bankovce. Jde o barevný proužek vybíhající na čelní straně do pravého okraje. Vyskytuje se zhruba uprostřed vertikálního rozložení bankovky. Je na něm svisle zobrazena nominální hodnota bankovky. Pro ověření jeho pravosti je mnohdy nutno dívat se pod lupou.

Iridiscentní pruh

Posledním ze základních ochranných prvků bankovek je iridiscentní pruh, který se však nachází pouze na bankovkách v nominální hodnotě 1 000 Kč a vyšší. Na první pohled není zřetelný, lze jej zviditelnit pouze pod UV lampou.

Mezi další pomocné znaky, dle kterých můžete poznat falešnou bankovku je i samotný papír bankovky. Peníze totiž nejsou tisknuty na běžný kancelářský papír, ale na papír se svou zvláštní strukturou a složením, které není veřejnosti známo. Jednotlivé bankovky pak mají také svá oficiální jedinečná čísla, která se nacházejí na zadní straně každé bankovky. Obvykle se stává, že padělané bankovky jsou vyráběny po vzoru jediné kusu a celá série i v hodnotě několika milionů tak má stejné evidenční sériové číslo.

Jaké bankovky se nejvíce padělají

V praxi se častěji můžete setkat s padělanými bankovkami ve vyšších hodnotách. Důvod je logický, padělání menších bankovek není tak výnosný, náklady padělatele jsou prakticky stejné pro dvě různé bankovky. Padělané bankovky nižší nominální hodnoty lze sice snadněji dostat do oběhu, ale na druhou stranu je tak potřeba činit u většího množství bankovek.

Někteří padělatelé však i na toto obecné mínění hřeší a s tím, jak se snaží obalamutit celý bezpečnostní systém bankovek, dají si práci i s výrobou bankovek menších hodnot. U nás se nejčastěji padělají bankovky v nominální hodnotě 500, 1 000, 2 000 a 5 000 korun. Pokud si tedy nejste jisti, zda vám nikdo nepodstrčil padělanou bankovku, využijte všech dostupných prostředků a přesvědčte se, že v ruce držíte skutečně pravou bankovku.

Závěrem uvedeme upozornění, které může někomu připadat jako kuriózní, ale pozor si také dávejte na neexistující bankovky. Tyto případy se skutečně stávají a paradoxně bývají velmi úspěšné. Podvodníci šířící neexistující bankovky zneužívají znalosti dané měny, s těmito případy se tak můžete setkat zejména jako turista v zahraničí, kdy vám bude nabízena k rozměnění vysoká bankovka v neexistující nominální hodnotě, např. 2 000 EUR apod.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)