SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Nedokázali jste exekuci zabránit? Snažte se tedy alespoň o to, aby vše proběhlo v klidu a aby vás exekuce co nejméně poškodila. Dlužník se však o výkonu exekuce nemusí dovědět dříve, než bude čelit jejím následkům. Pokud jste si nepřebírali poštu, nebudete ani vědět, co vás čeká. Exekutor si ještě dopředu ověří místo vašeho bydliště, zjistí, zda nejste majiteli nemovitosti a automobilu (to se vztahuje i na manžele), kde máte vedené běžné účty, vyžádá si údaje o vašich spořeních, pojistkách, o vlastnictví podílů v různých společnostech nebo vlastnictví cenných papírů. Ověří si i vašeho zaměstnavatele a může provést i místní šetření. Pak na všechen majetek vystaví exekuční příkazy.

Náklady na exekuci hradí dlužník

Pokud nebudete spolupracovat a budete se snažit exekuci zabránit, jen celou situaci zhoršíte. O peníze z účtu přijdete okamžitě, nemovitosti budou mít záznam v katastru, auta budou odtažena a mzda obstavena. Pro další majetek se exekutor vydá do bytu. Zabránit vstupu a zabavení věcí se vám nepodaří. Máte-li doklady o tom, že některé ze zabavených věcí nejsou vaše, můžete je hned předložit. V každém případě trvejte na sepsání protokolu, v případě větších problémů požádejte o součinnost policii. Jste-li si jisti, že exekutor nepostupoval v souladu se zákonem a jeho chování odporovalo slušným mravům, můžete podat stížnost na exekutorskou komoru nebo přímo podat trestní oznámení. Nemá smysl bránit exekutorovi ve vstupu a vyvolávat konflikt – pokud je exekuce oprávněná, bude její náklady stejně hradit dlužník.

Kdo se dostaví k výkonu exekuce

Za celkový průběh exekuce odpovídá pověřený soudní exekutor. Ten může některé činnosti svěřit svým zaměstnancům, exekutorským kandidátům nebo koncipientům. Jednoduché související práce mohou provádět i další zaměstnanci. Povinností všech je však předložit služební průkazy a také pověření, které podepsal příslušný soudní exekutor. Pozor na podvodníky! Jestliže k vám přijde exekutor, vyžadujte služební průkaz, další doklad totožnosti a veškeré dokumenty k nařízené exekuci. Exekutor by vám měl předat dva zásadní dokumenty:

  • Usnesení o nařízení exekuce
  • Exekuční příkaz opatřený kulatým razítkem

Dostavil-li se exekutor bez policistů, můžete v případě pochybností policii zavolat. Stejně můžete postupovat, pokud by se exekutor a jeho zaměstnanci chovali nevhodným způsobem a odmítli sepsat protokol. Nezapomeňte na podpisy svědků, při následném řešení konfliktu by se vám mohly hodit.

I exekutor může udělat chybu

I exekutor je jen člověk a může se dopustit chyb. Pokud by při výkonu exekuce on sám nebo jím pověřené osoby způsobily škodu, exekutor za tuto škodu zodpovídá. Pro takové případy musí být ze zákona pojištěn a za úhradu vzniklé škody se zaručuje i stát. Může-li dlužník předložit důkazy o tom, že mu byla způsobena škoda, dostane odškodnění. Pro tento případ je dobré mít uschovánu veškerou dokumentaci a protokoly s podpisy svědků. Způsob provedení exekuce určuje sám exekutor, ale musí postupovat v zákonných mezích a podle rozhodnutí soudu. Jeho cílem není jen vymoci splnění závazku vůči věřiteli, ale má povinnost brát také ohled na zájmy dlužníka. Pokud zabaví již dostatečné množství financí nebo majetku, neměl by v exekuci pokračovat a zabavovat majetek další. Také by měl brát v úvahu doklady o tom, že zabavovaná věc není majetkem dlužníka a tuto věc z exekuce vynechat.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)