SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Dostali jste se do velkých finančních problémů, nezvládáte splácet a nejste si jisti, jak situaci řešit? Setkali jste se s oddlužením a osobním bankrotem a uvažujete o této možnosti? Osobní bankrot by vám sice mohl pomoci, ale není určen každému. Je potřeba splňovat určité podmínky, správně podat žádost a pak počkat na rozhodnutí soudu, který umožnění osobního bankrotu povoluje. Pokud by vaše žádost neměla všechny náležitosti, nebude vám osobní bankrot schválen.

Osobní bankrot umožnil insolvenční zákon

Od roku 2008 v České republice platí insolvenční zákon. Ten umožňuje oddlužení formou osobního bankrotu. Díky tomuto zákonu mohou vyhlásit osobní bankrot i soukromé osoby. Tato forma oddlužení se velmi rychle stala oblíbenou a počet zájemců stále stoupá. Pro osoby, které nejsou schopny včas a řádně uhradit pohledávky, je osobní bankrot posledním možným řešením obtížné situace. Při exekuci nebo konkurzu přijde dlužník o veškerý majetek, při vyhlášení osobního bankrotu může s majetkem ještě stále nakládat.

Osobní bankrot má i nevýhody

Osobní bankrot chrání dlužníka před jeho věřiteli. Díky němu mohou být snížený závazky dlužníka až o 70 %. Znamená to i zastavení výkonu rozhodnutí, exekucí a sankcí a úroky již nadále nerostou. Tím dojde k ustálení finanční situace dlužníka, věřitelé nemohou požadovat zaplacení pohledávek ani v rozhodčím řízením ani u soudu. Dlužník však musí žít velice skromně, je nutné mít pravidelný příjem, a do pěti let musí uhradit nejméně 30% dluhů.

Podat návrh na osobní bankrot není snadné

Každý, kdo by chtěl vyhlásit osobní bankrot, musí splňovat několik podmínek, což pro dlužníky nemusí být jednoduché.

  • závazky vůči věřitelům musejí být v prodlení nejméně třicet dnů
  • dluhy musejí být minimálně u dvou věřitelů
  • dluhy musejí být takové, aby dlužník splácením ohrozil svou existenci
  • závazky nesmějí být z podnikatelské činnosti
  • návrhem na oddlužení nesmí být sledován nepoctivý záměr
  • z příjmu nebo majetku musí být možno do pěti let uhradit alespoň 30% dluhů
  • dlužník nesmí být za posledních 5 let souzen za majetkový přečin

Je také potřeba začít vše řešit včas, neodkládat jednání s věřiteli, exekutory apod. Pokud dlužník vše splňuje, má šanci na to, že insolvenční soud jeho žádost schválí.

Způsob a místo podání návrhu na osobní bankrot

Jestliže vaše situace odpovídá všem podmínkám, můžete podat k místně a věcně příslušnému soudu insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení. Žádost a dokumenty musí být v předepsané formě a s požadovanými přílohami, přesně podle zákona. Splnit všechny formální záležitosti není jednoduché, určitě se vyplatí obrátit se na odborníky nebo bezplatné občanské právní poradny.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)