SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Platnost nového zákona, který upravuje pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů a hypoték, se blíží. V platnosti bude již za pár dní, od 1.12.2016. Tato novinka zpřísňuje pravidla pro poskytovatele půjček a hypoték. Žadatelé o úvěr naopak ocení řadu výhod, které jim tato úprava poskytne. Mimořádné splátky i předčasné splacení tak budou pro zájemce mnohem jednodušší, zvýší se i dohled nad poskytovateli, půjčky nebudou tak rizikové, jako doposud. Pro půjčování jsou jasně nastaveny podmínky, které je potřeba splnit, jinak se poskytovatel i žadatel mohou dočkat poměrně přísných sankcí.

Jaké jsou nejdůležitější úpravy v poskytování úvěrů

Nový zákon přináší větší množství změn, nejvíce s nimi získají právě spotřebitelé. Snižují se ale i celková rizika pro obě strany – jsou stanovená přísná kritéria na výši kapitálu a vzdělání poskytovatele úvěrů, dohled provádí ČNB. Zájemce o úvěr však musí prokázat, že bude schopen úvěr splácet, což nově platí i pro různé menší půjčky jako SMS půjčky, půjčky do výplaty a další. Za to může spotřebitel bez obtíží předčasně splatit úvěr nebo provést mimořádné splátky, které jsou v určené výši zadarmo. Výrazně se tak snižuje počet těch, kteří mají problémy se splácením úvěrů, předpokládá se i méně osobních bankrotů nebo exekucí. Ubýt by mělo i nepoctivců mezi poskytovateli.

Co mají očekávat zájemci o úvěr

V současnosti u mnoha půjček není nejdůležitější dostatečná bonita žadatele. Nově se však schopnost dlužníka splácet bude velmi důkladně prověřovat, takže někteří rizikoví zájemci půjčky nezískají. Žadatel o úvěr bude dokazovat, že je schopen včas a ve sjednané výši zapůjčené finance splácet. Pokud se spotřebitel rozhodne úvěr předčasně splatit, nemusí se obávat sankcí a poplatků, protože poskytovatel bude moci požadovat pouze náhradu za skutečné výdaje, které předčasným splacením vzniknou. Jedná-li se o obtížnou životní situaci, nehradí dlužník za předčasné splacení nic. Veškeré pokuty spojené s úvěrem mohou činit maximálně 50% výše úvěru, nejvýše však 200 000 korun.

Podmínky pro poskytovatele jsou náročnější

Prověřit údaje, které žadatel o úvěr uvedl, zvláště schopnost splácet, je jednou z velkých změn. Jestliže by poskytovatel tuto podmínku nesplnil, nebude smlouva o úvěru platná a dlužník zaplatí pouze jistinu, ne úroky. Navíc ty úroky, které již byly zaplaceny, musí poskytovatel vrátit. Další novinka se týká rozhodování – při sporech o obsahu úvěrové smlouvy je k tomuto kroku oprávněn pouze soud, nikoli rozhodce.

Dá se také očekávat, že poskytovatelů půjček a úvěrů bude méně (skončí mimo jiné pravděpodobně také lichváři, kteří dosud podnikali z domu na živnostenský list), poskytovatel totiž bude muset mít licenci udělenou ČNB, základní kapitál 20 000 000 Kč a odpovídající vzdělání – minimálním požadavkem je ukončená střední škola a 3 roky praxe.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)