SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Hledáte jiný způsob řešení obchodních problémů, než jsou soudní spory? Zkuste se zamyslet nad tím, zda by pro vás nebyla vhodnou alternativou právě mediace. Jedná se o méně rozšířenou možnost, u nás poměrně novou. Přesto se mediace začíná pomalu prosazovat. Co je její podstatou a pro koho je mediace vhodná? Jedná se o řešení konfliktů urovnáním mezilidských i ekonomických vztahů. Mediátor vede komunikaci a snaží se dosáhnout výsledku přijatelného pro obě strany.

Mimosoudní vyrovnání je vždy jednodušší

Jednou z hlavních výhod mediace oproti soudnímu sporu je menší finanční náročnost. Soudní spory jsou vždy nákladnější, proto, je-li možno konflikt vyřešit jinak, nabízí se mediace jako alternativní a levnější řešení. Mediaci upravuje mediační dohoda, což je druh smlouvy. Někdy ji nařizuje i soud, to v případech, kdy se zdá, že by prostřednictvím mediátora mohlo dojít k dohodě. Pokud se však mediace nevyvíjí žádaným směrem, dochází i k výhružkám nebo dokonce k fyzickému napadení, ukončí mediátor mediaci a pokračuje soudní jednání. Za mediaci se platí, mediátor si účtuje hodinovou sazbu, vždy je však konečná částka levnější, než vleklý soudní spor.

Co je podstatou práce mediátora

Mediátor vystupuje jako neutrální osoba, která podporuje komunikaci účastníků konfliktu a snaží se je dovést k výsledku přijatelnému pro obě strany sporu. Do hry vstupuje tehdy, když konflikt graduje a účastníci sporu již nezvládají komunikaci. Mediátor napomáhá ke znovuotevření komunikace, získává informace a zpracovává emoce, rozhovory směřuje ke vzájemné dohodě. Rozhodně neradí ani nedělá rozhodnutí za žádného z účastníků sporu. Mediátor je vysokoškolsky vzdělaný člověk s titulem magistr a měl by mít zkoušky zapsaného mediátora.

Kdy je mediace vhodná

Mediace by měla být dobrovolný proces, kdy se obě strany chtějí dohodnout. Řeší se celkové vztahy stran i čas, většinou po mediaci nevznikají další následné spory. Rozhodně je doporučována tam, kde spolu účastníci musí dále jednat, případně v budoucnu spolupracovat, tedy např. u rodinných sporů, sousedských konfliktů i obchodních neshod, zvláště tam, kde by spor byl ekonomicky náročný. Mediace se vyplatí i v případě, že hrozí zdlouhavé vymáhání práva nebo ekonomická likvidace některého z účastníků a tedy nemožnost plnění právních nároků.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)