SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Již před nějakým časem jsme publikovali článek zabývající se obecnými pravidly, jak funguje registr dlužníků. V článku byl zmíněn také krátký odstavec popisující ověřování dat a informací z těchto databází. Ale pravděpodobně jsme tuto problematiku nepopsaly příliš detailně. Soudíme tak, dle častých dotazů, zda lze do registru dlužníků nahlížet zdarma. Dnes naší chybu napravíme a detailněji rozepíšeme, jak nahlížení do registrů dlužníků funguje.

Lze nahlédnout do registru dlužníků zdarma?

Náhled nebo výpis z registru dlužníků aktuálně zdarma získat nelze. Poskytnutí této služby je vždy spojeno s určitým poplatkem. Výše tohoto poplatku závisí na konkrétním registru (kterých u nás působí několik) a také na typu (nebo formě) výpisu.

Základní výpis z registru dlužníků lze v případě CBCB (zastřešuje registry BRKI, NRKI) získat za 100 Kč, přičemž doba vyhotovení může být až 30 dní. Pokud vám tato lhůta působí komplikace, můžete požádat o expresní výpis, který vám bude vyhotoven na pobočce na počkání. Cena výpisu je v tomto případě 200 Kč.

Registr SOLUS nabízí dvě možnosti jak o výpis požádat. Písemná varianta s dopisem na dobírku vás dle aktuálního ceníku přijde na 218 Kč. Nebo můžete o výpis požádat prostřednictvím prémiové SMS zprávy. Odchozí SMS se účtuje dle vašeho tarifu, příchozí SMS obsahující výpis je pak zpoplatněna sazbou 99 Kč. Ovšem abyste mohli o výpis požádat prostřednictvím SMS, musíte mít přiděleno tzv. osobní číslo SIN. Cena za zaslání SIN kódu činí aktuálně 98 Kč (přijde vám poštou na dobírku), tento kód lze však následně využívat opakovaně.

Co obsahuje SMS výpis

Pokud o výpis z registru dlužníků budete žádat častěji, třeba i několikrát do roka, vyplatí se vám forma prostřednictvím SMS. Pojďme se tedy podívat, co takový výpis obsahuje.

1) údaje o aktuálních závazcích po splatnosti
2) informace o jednotlivých dlužných částkách u společností, které tyto dluhy evidují
3) datum a přesný čas, kdy byl výpis vyhotoven

Z SMS výpisu se však nedozvíte, kdy dojde k vymazání vašich údajů z registru SOLUS. SMS výpis totiž neobsahuje informaci o datu, od které musí uplynout tříletá lhůta pro automatický výmaz (v případě telekomunikačních operátorů se jedná o lhůtu jednoho roku).

SMS výpis neobsahuje datum zaplacení dlužné částky po splatnosti, od něhož plyne tříletá lhůta pro automatický výmaz.

Některý výpis je zcela bezcenný

Jak již bylo zmíněno, působí u nás několik registrů dlužníků (např. SOLUS, CBCB), jejichž služeb využívají téměř všechny banky a další finanční instituce. Výpis z těchto registrů vám může poskytnout podobné informace, jako dostává banka. Můžete tak dostat alespoň orientační představu, proč vám banka např. odmítla poskytnout úvěr.

Existují však i registry, mezi jejichž hlavní zdroje příjmů patří právě poskytování takovýchto výpisů. Výpis u těchto registrů bývá často výrazně dražší než zmíněných 200 Kč. Navíc vám výpis z těchto registrů k ničemu nebudu. Banky ani jiné finanční instituce s těmito registry totiž nikterak nespolupracují. Za takový registr bývá často označován např. CERD (Centrální registr dlužníků České republiky).

Žádat tedy o výpis každý registr, který najdete, není nutné a ani to není příliš rozumné. Nejprve si u své banky ověřte, se kterými registry aktivně spolupracuje. Pro vaši dobrou informovanost bohatě postačí výpis právě z těchto registrů.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)