SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Který rodič nebo potomek by neznal kapesné? Vždyť se jedná o první finanční obnos v životě téměř každého člověka. A co je na tom to nejlepší, za nehnutí prstem! Obvykle se první zmínky o kapesném v rodinách objevují s nástupem dítěte do školy. Pro některé rodiče, i jejich děti, je zkrátka nemyslitelné, aby se nechali zahanbit svými bohatšími spolužáky, kteří si z domova přinášejí do školy peníze na různé laskominy a další „zbytečnosti“, některé děti zase jejich rodiče pomocí kapesného vedou k omezení svých vlastních povinností. Jaká je ale opravdová úloha kapesného?

Kapesné = učební pomůcka

I když se to zdá možná neuvěřitelné, kapesné doopravdy vzniklo především jako učební pomůcka pro děti, aby se během svého bezstarostného školního života naučili alespoň v minimálních poměrech zacházet s penězi. Souvisí to přímo s tzv. finanční gramotností, definovanou právě jako soubor znalostí a dovedností jak správně nakládat s penězi, kterou by se rodiče měli snažit dětem vštěpovat již od dětství. Jen tak na okraj, problematika finanční gramotnosti u dětí je aktuálně tak závažná, že se již na vybraných základních školách dostává do učebních osnov.

Mnozí rodiče si však tuto skutečnost neuvědomují, nebo o ní dokonce sami nemají potuchy, proto podporují své děti vysokými obnosy kapesného jen kvůli tomu, aby v očích ostatních vypadali zkrátka tak, že „na to mají“. Pokud totiž jen tak obětují pár stovek měsíčně pro své dítě, které stejně bez uvážení všechny peníze utratí za hlouposti nebo sladkosti, s rodinným rozpočtem to mnohdy moc nezamává. Jenže samotnému dítěti to může uškodit, ačkoli by kapesné mělo převážně pomáhat.

Co má kapesné děti naučit

Kapesné totiž má svůj (skrytý) význam. Zejména napomáhá dětem pochopit strukturu finančnictví, hodnotu peněz, poměry mezi příjmy a výdaji, také pomáhá rozlišovat potřebné od nepotřebného, zbytné od nutného atd. Nestačí dítěti poskytnout almužnu (ať už jakkoli vysokou) a vyslat ho do světa. Ke kapesnému se váže také nezbytná teorie (a pravidla), s níž by rodiče měli svého potomka seznámit dříve, než ho pošlou na vlastní pěst na nákupy.

Teorie kapesného

A jak že teorie kapesného zní? Především je nutné donutit dítě naslouchat. Pokud se to povede, vložit dítěti do ruky určitý (ne příliš velký, ale ani ne příliš malý obnos peněz vzhledem k věku dítěte) peněžitý obnos a vybavit ho radami, za co by dané peníze měl nejlépe utratit. Samozřejmě, že můžete svého potomka ujistit o tom, že tyto peníze jsou čistě jeho a dělat si s nimi tedy může, co uzná za vhodné. Je však dobré mu také připomenout, že základem úspěchu je vytvoření si rozpočtu, byť i té nejmenší částky.

S pomocí tužky a papíru mu ukažte, jak vypadá váš celkový domácí rozpočet. Uveďte ho hravou formou do problematiky. Ukažte mu, kde se berou příjmy, kam se zapisují výdaje, které položky jsou nezbytné, jaké máte potřeby (elektřina, voda, jídlo atd.) a kolik vám zbývá na zábavu a věci pro radost. Také nezapomeňte dítě upozornit, že správný hospodář si dává pravidelně určitý obnos stranou, aby měl peníze k dispozici také v případě vyšších nenadálých výdajů, a opět můžete uvést příklad s rozbitou pračkou. Dítě však možná zaujmete více, pokud uvedete jako příklad nefunkční počítač či mobilní telefon.

Vyšlete dítě s kapesným do světa

Teprve, jakmile si odbudete tuto svou povinnost, pošlete dítě bez dozoru do světa – jen s jeho kapesným. Chvíli mu nejspíše potrvá, než si uvědomí, že to, co jste mu doma ukazovali, vůbec není zbytečné, a snadno získané peníze utratí za ledacos. Nakonec ale určitě přijde na to, že vaše úsilí mělo svůj smysl. Jen to chce čas a vy musíte být trpěliví. Bystrý potomek s vaší pomocí brzy sám zjistí, jak to s penězi ve světě chodí a díky vaší zodpovědnosti bude na finanční problematiku připraven i do budoucna.

Jeden komentář: “K čemu slouží kapesné”

  1. Lenka

    Kapesné je vždy citlivá záležitost a je potřeba k němu přistupovat individuálně. Co jednomu dítěti vyhovuje, může u druhého působit problémy, většinou to chce vyzkoušet několik variant, jak naučit dítě s penězi řádně hospodařit. Dítě se musí naučit znát hodnotu peněz, v dnešní době má drtivá většina mládeže (nejen dětí) velmi zkreslenou představu o hodnotě peněz, a je to z velké části vina rodičů.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)