SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Začal nám nový školní rok a jeho součástí, zejména pro mladší žáky, bývá i nástup do zájmových kroužků. Trendem poslední doby se ovšem stalo přihlašování do co největšího počtu kroužků a kurzů, kdy je už množství takové, že některým dětem neprospívají, ať už z důvodu zbytečně vysoké náročnosti, kdy jsou děti vystavovány přílišnému přetěžování, anebo děti náporu odolávají, ale nic moc si z kroužků neodnášejí – leda tak nechuť k dané činnosti.

Možná jste to sami zaznamenali u dětí ve vašem okolí: v pondělí plavání, v úterý dramatika, ve středu hra na flétnu, ve čtvrtek keramika, v pátek angličtina. Mají toho zkrátka moc.

Organizované formy mimoškolních aktivit

Je chvályhodné, že rodiče chtějí své děti již od útlého věku vést ke vzdělávání ve vícero oborech. Uvědomme si ale, že ne každé dítě má předpoklady pro to, aby se stalo renesančním člověkem. A pokud je má, mohou se projevit až v pozdějším věku. Koneckonců už samotný nástup do školy a vzdělávání se během celého školního roku je určitou zátěží, kterou školství rozděluje tak, aby šlo o zátěž příhodnou pro žáky daného věku.

Nějaký ten kroužek navíc určitě neuškodí, ba právě naopak, ale mít každý den něco neznamená pro děti mít každý den zpestření, nýbrž i mít každý den více práce. A pak se tím radikálně zkrátí možnost odpočinku a relaxace. Bude to znít trochu paradoxně, ale dítě se také v těchto případech hůře učí organizovat svůj čas, což může v pozdějším věku představovat vážné problémy. Děti se učí do určité doby právě i odpočinkem, kdy mají možnost si hrát či se vést ve vlastním seberozvoji tím, že zkoumají, co vlastně mají rády. To je pro ně velmi důležité. Mohou sice vydržet hrát na flétnu pět let, jenomže je to nemusí vůbec bavit. Což jsou pro vás pak vyhozené peníze a pro děti zbytečné utrpení.

Kolik zájmových kroužků má dítě navštěvovat

Nelze s úplnou přesností určit, které kroužky jsou vhodné a které méně vhodné, ani jaké je maximum, kolik jich děti za týden zvládnou. To je záležitost individuální, do které mají co mluvit právě i vaše děti. Proto doporučuji si s nimi sednout nad nabídku zájmových kroužků a zjistit jejich názor – co by je zajímalo, co by chtěly zkusit a co naopak nechtěly. Navíc bych pro první rok doporučila kroužky maximálně dva nebo tři, aby si děti mohly zbylé dny i odpočinout a být s ostatními kamarády a spolužáky v družině. Pokud vám přijde, že družina je pro děti místem dočasného odložení, kde nic nebudou dělat a nic se nenaučí, tak se mýlíte. I družinu lze považovat za takový „zájmový kroužek“. Děti si tam vyzkouší mnoho věcí, ale mají i čas na odpočinek, hrát si s jinými dětmi, čímž se jim podaří navázat i lepší vztahy a to má vliv na jejich pohodu ve třídním kolektivu.

Druhý extrém, tedy nepřihlásit dítě do žádného kroužku, ten také není úplně prospěšný. I když zde je mnoho vážných důvodů, proč nemáte jinou možnost; kroužky jsou drahé, nebo daleko, máte špatné nabídky nebo jsou hodiny ve špatný čas. To vše je pochopitelné, ale i tak stojí za to dětem alespoň jednu lekci nějaké aktivity jednou za týden dopřát. Děti pak mají pocit, že mohou dělat něco navíc a pokud je to opravdu bude bavit a budou v tom dobří, tak vám může vyrůst profesionální sportovec, zpěvák, nebo herec či hudebník. Což jsou profese, o kterých rodičové sice slyší ne úplně rádi, ovšem koneckonců – když mají děti talent, byla by chyba jej nerozvíjet.

Finanční náročnost zájmových kroužků

Je zcela běžné, že dítě vyzkouší za pololetí hned několik kroužků, než zjistí, co jej skutečně baví. Je ovšem lepší kroužky vyzkoušet postupně, než všechny najednou. Snížíte tím zátěž nejen na dítě, jak už bylo popsáno výše, ale také na vaší peněženky. Ceny jednotlivých kroužků se pohybují od 500 Kč a výše za školní pololetí. U řady z nich je však nutné připočíst také náklady na pořízení pomůcek, jako jsou učebnice, výtvarné potřeby či sportovní vybavení.

Zájmový kroužek může být pro dítě velice prospěšnou záležitostí, ale musí jej navštěvovat s chutí a zájmem. Pokud tomu tak skutečně je, jde finanční záležitost celé věci tak trochu na druhou kolej.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)