SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Vznikla vám při pojistné události škoda na majetku či na zdraví? Máte uzavřené pojištění, a doufáte, že vám pojistné plnění škodu zcela nebo z větší části nahradí? K tomu, aby se splnilo vaše očekávání, musíte mít uzavřenou dobrou pojistku a hlavně správně postupovat při vyřizování. Začátkem celého procesu je správné nahlášení pojistné události. Pokud budete postupovat předepsaným způsobem, můžete očekávat, že vše vyřídíte rychle a bez zádrhelů.

Pojistnou událost nahlaste okamžitě

Ihned po vzniku pojistné události na nic nečekejte a okamžitě ji nahlaste pojišťovně. Díky tomu pojišťovna vaši žádost o pojistné plnění prošetří a vyřídí a vy dostanete peníze skutečně rychle. Nahlásit pojistnou událost je možno telefonicky na klientskou linku, osobně na pobočce nebo prostřednictvím internetu (to zatím umožňují jen některé pojišťovny). Připravte si údaje potřebné pro nahlášení – osobní údaje, číslo pojistné smlouvy, datum a místo škody, seznam poškození a základní údaje o poškozených věcech.

Doba od vzniku pojistné události do jejího nahlášení nesmí přesáhnout promlčecí lhůtu, ta je zpravidla tříletá.

Neúplné či nesprávné vyplnění formuláře nebo nedodání požadovaných příloh má za následek prodloužení doby do výplaty pojistného plnění.

Pořiďte fotodokumentaci

Určitě se vyplatí poškození také vyfotografovat. Fotodokumentace může být velice důležitá zvláště ve sporných případech. Někdy je nutné, aby fotografie pořídil likvidátor pojistné události nebo soudní znalec. V každém případě se budou fotografie hodit tehdy, jestliže je nutné s poškozenými věcmi manipulovat ještě před příjezdem pracovníka pojišťovny. Jedná-li se o větší škodní událost, zajistěte si také svědky, kteří vše viděli. Likvidátor pojišťovny vše posoudí a odhadne výši škody. Poskytnuté údaje musejí být pravdivé, jinak by k plnění nedošlo.

Škodní událost musí odpovídat pojistným podmínkám

Těšit se na výplatu pojistného plnění můžete tehdy, když máte uzavřenu správnou pojistku a to, co se vám stalo, odpovídá plně pojistným podmínkám. Pokud vše správně doložíte, je v pořádku dokumentace, fotografie i požadované doklady, může být celá událost uzavřena a stanovena výše pojistného plnění. Zákon stanoví, že by se vše mělo vyřídit do patnácti dnů poté, co bylo ukončeno šetření.

Samotná výplata pojistného plnění již probíhá tradičním způsobem, klient si může vybrat, zda chce peníze zaslat na běžný účet nebo vyplatit hotově prostřednictvím poštovní poukázky (zde je však finanční limit, který se u jednotlivých pojišťoven liší).


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)