SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Máte pocit, že vaše zdravotní pojišťovna nefunguje podle vašich představ nebo chcete využít služeb lékařů, kteří pro stávající pojišťovnu nepracují? Chcete zdravotní pojišťovnu změnit? Tuto šanci máte pouze jednou ročně, vždy k prvnímu lednu, a přihlásit se k nové pojišťovně musíte nejpozději šest měsíců před datem změny, což znamená do 30. 6. Pokud byste tento termín nestihli, počítejte s tím, že se novým klientem zvolené pojišťovny stanete až v příštím roce.

Podle čeho vybírat novou pojišťovnu

Nemáte-li ještě vybráno, nenechte se při výběru nové zdravotní pojišťovny příliš ovlivnit reklamou a nabízenými výhodami. Pojišťovny se snaží budoucí klienty přitáhnout lákavými bonusy jako různými příspěvky na očkování, léčebnými programy či pobyty, cvičením nebo plaváním zdarma, dotacemi pobytů pro děti, kupony na vitamíny a dalšími nabídkami. Vždy dobře zvažte, zda se nejedná pouze o jednorázovou akci, kvůli které by se vám změna rozhodně nevyplatila. Mnohem důležitější je, aby nově vybraná pojišťovna spolupracovala s lékaři, které jste si vybrali a které pravidelně navštěvujete.

Smluvní lékaři a kvalita péče o zákazníky

Jste-li již rozhodnuti pro určitou pojišťovnu, ověřte si, zda všichni vaši lékaři mají s touto pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Dále byste se měli zajímat o to, zda zdravotní pojišťovna nabízí speciální péči a programy přiměřené vašemu zdravotnímu stavu a způsobu života. I dostupnost poboček a vysoká úroveň péče o zákazníka by měly hrát svou roli. Také snadný přístup k informacím může být pro některé pojištěnce důležitý – většina pojišťoven již nabízí možnost sledovat osobní zdravotní péči prostřednictvím online účtu.

Jak postupovat při změně

Změna zdravotní pojišťovny je jednoduchá a není vůbec komplikovaná. Vyplníte přihlášku k nové zdravotní pojišťovně a podepíšete ji. Formuláře je možné stáhnout z webových stránek zvolené pojišťovny a vytisknout si je. Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku je pak potřeba odevzdat na pobočce vybrané zdravotní pojišťovny. Budete potřebovat také doklady – občanský průkaz a OSVČ také potvrzení o placení záloh na zdravotní pojištění u stávající pojišťovny. Studenti musí doložit potvrzení o studiu. Mění-li se pojišťovna u dítěte mladšího patnácti let, je nutné předložit rodný list dítěte. Odhlášení u původní pojišťovny není potřeba, to již zařídí nová pojišťovna, která vám také zašle novou kartičku pojištěnce. Nezapomeňte však o změně pojišťovny informovat i své lékaře a zaměstnavatele.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)