SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Chystáte se na dovolenou a máte obavy z toho, že byste těsně před odjezdem mohli vážně onemocnět a přišli tak o své peníze, které jste za zájezd zaplatili? Proto je tu pro vás cestovní pojištění na storno poplatky. Díky tomuto pojištění vám může být nahrazena ztráta, kterou jste utrpěli tím, že jste těsně před odjezdem na zájezd onemocněli a nemohli odcestovat. Přijdete tak o celou částku nebo její podstatnou část. Pokud jste však uzavřeli cestovní pojištění storno poplatků, pokryje tato pojistka většinu této částky.

Podmínky cestovního pojištění storno poplatků

Cestovní pojištění storno poplatků vás ochrání před ztrátou, ale jen v některých případech. I z tohoto pojištění existují výluky. Ty se liší od výluk u samotného cestovního pojištění. Své peníze nedostanete zpět, pokud neodcestujete z důvodu ztráty zaměstnání nebo pokud vám zaměstnavatel zruší dovolenou, nedostanete vízum, nebo z důvodu některých změn zdravotního stavu a dalších příčin. Pojištění storno poplatků vám nepomůže ani tehdy, pokud v cílové destinaci dojde ke změně politických poměrů.

Mezi výluky patří také rušení cesty z důvodu těhotenství včetně zdravotních komplikací s ním souvisejících.

Co kryje cestovní pojištění storno poplatků

Cestovní pojištění kryje storno poplatky, které byste zaplatili za storno zájezdu příslušné cestovní kanceláři. Čím bližší je termín zájezdu, tím jsou storno poplatky vyšší, někdy dosáhnou až sta procent z ceny zájezdu. Záleží vždy na podmínkách cestovní kanceláře. Pojištění však kryje jen určitou část storno poplatků, záleží na pojistných podmínkách. Ty je dobré požadovat předem, aby byl dostatek času si je důkladně prostudovat ještě před uzavřením pojištění. Některé pojišťovny mají pojistné podmínky uvedeny na svých webových stránkách.

Pojištění storno poplatků se vztahuje například na následující události:

• vážné akutní onemocnění či úraz, které nastaly pojištěnému nebo nejbližšímu příbuznému
• úmrtí pojištěného nebo jemu blízké osoby
• poškození majetku pojištěného vzniklé těsně před odjezdem
• závažný násilný trestný čin proti pojištěnému nebo jemu blízké osobě

Výluky z pojištění jsou přísné

Nespoléhejte na cestovní pojištění storno poplatků, pokud jste byli nemocní již v době uzavření pojistné smlouvy. V takovém případě by vám pojišťovna storno poplatky neuhradila. Je-li zrušena cesta z důvodu těhotenských komplikací, jedná se také o jednu z výluk. Navíc u rozléčených nemocí nemusí být následně proplaceny ani léčebné výlohy v zahraničí. Chronicky nemocní pacienti by vždy měli prodiskutovat svůj aktuální zdravotní stav s lékařem i zástupcem pojišťovny.

Za zmínku stojí také příklad, kdy si u cestovní kanceláře pořizujete pouze letenku, v tomto případě se totiž pojištění storno poplatků týká pouze samotné letenky. Nevztahuje se tak třeba na letištní a bezpečnostní taxy, palivové příplatky či poplatky za vízum. Samotnou letenku lze v pravý čas (sleva nebo akce) koupit poměrně levně, ale právě zmíněné poplatky často tvoří i více než polovinu konečné ceny, kterou za letenku zaplatíte.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)