SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Stalo se vám již, že jste vy nebo rodinní příslušníci způsobili někomu škodu a náhradu jste museli zaplatit z vlastní kapsy? Pak je nejvyšší čas na to, abyste si sjednali pojištění odpovědnosti, kterému se lidově říká také pojistka na blbost. Nový občanský zákoník posílil práva poškozených, takže se mnohem častěji rozhoduje v jejich prospěch. V životě se může vyskytnout více situací, ve kterých byste někomu mohli způsobit škodu. Je dobré vědět, že všechna pojištění odpovědnosti nejsou stejná, a že každá „pojistka na blbost“ je vhodná pro jinou situaci. Tyto pojistky nejsou drahé, ale pojištěnému se určitě vyplatí alespoň tři základní.

Pojištění odpovědnosti v běžném životě

Jedná se o pojištění pro případ, že člověk nebo jeho rodinní příslušníci (často se jedná o děti) způsobí někomu neúmyslně škodu při svém běžném životě. Zahrnout do pojištění lze celou rodinu, tedy jak manžele a děti, tak třeba psa. U některých pojišťoven lze pojistku ještě rozšířit. Ideální je spojit pojištění odpovědnosti s pojištěním domácnosti, lze tak výrazně ušetřit. Tato „pojistka na blbost“ se nevztahuje na škodu způsobenou zaměstnavateli, zákazníkovi či rodinnému příslušníkovi. Jedná se o pojištění, které se určitě vyplatí, uhradit z něj lze věci rozbité dětmi, škody způsobené při zájmových činnostech jako je sport a v mnoha dalších případech, které jinak mohou přijít velice draho.

I vlastník nemovitosti by se měl pojistit

Jiným druhem „pojistky na blbost“ je odpovědnost vlastníka nemovitosti nebo zodpovědnost držby nemovitostí. Budete tak kryti proti nehodám, ke kterým může dojít při vlastnictví nemovitosti. Pád na schodech, zranění střešní krytinou nebo kus omítky na autě mohou způsobit značné škody a náhrady rozhodně nejsou malé, takže i kdyby pojistka měla být dražší (záleží na druhu nemovitosti), určitě ji v případě škodní události oceníte. Do této kategorie patří třeba i škoda způsobená pádem sněhu ze střechy nebo uklouznutí na chodníku.

I zaměstnavatel po vás může chtít náhradu škody

Způsobili jste škodu v zaměstnání a jste překvapeni, že váš zaměstnavatel požaduje náhradu za tuto újmu? Zákon mu dává právo na náhradu škod až do 4,5 násobku vašeho průměrného měsíčního výdělku. Proto je vhodné sjednat si pojištění škod způsobených při výkonu povolání. Zde je potřeba počítat se spoluúčastí, pojišťovna většinou neuhradí celou škodu. Škody při používání motorových vozidel zaměstnavatele je potřeba v pojistce zmínit, jinak by se jich náhrada netýkala. Tato „pojistka na blbost“ se nevztahuje na peněžní škody jako schodky ve financích.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)