SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Životní pojištění může v dnešní době plnit hned několik základních funkcí. Podíváme se tedy, jaké to mohou být. První a asi tou nejpodstatnější základní funkcí je pojištění pro případ neočekávaného úmrtí pojištěné osoby. Dalšími úkoly pojištění mohou být pravidelné spoření nebo investice. Konkrétní podoba pojištění pak již záleží na typu produktu a podílu rizikové, spořicí či investiční složky.

Primární cíl a cena životního pojištění

Životní pojištění by měl mít v dnešní době uzavřené prakticky každý z nás. Je ovšem na zvážení, zda vám bude plnit alespoň jednu ze základních funkcí. Samozřejmě existují případy, kdy je životní pojištění naprosto zbytečné, a jde tak o vyhozené peníze. Takových případů není mnoho, ale jsou.

Pokud se pro uzavření životního pojištění rozhodnete, máte na výběr několik typů pojištění, každý typ je vhodný pro jinou skupinu občanů. Některé pojišťovny vám mohou nabídnout také model sestavený přímo vám na míru dle vašich požadavků a aktuálních potřeb.

Pojištění má za primární cíl v případě nešťastné nehody finančně zajistit vaší rodinu, to znamená osoby vám blízké, ať už to je manželka, družka, děti, rodiče případně někdo jiný, pojistnou částku můžete vinkulovat na libovolnou osobu (případně rozdělit mezi více osob). Pojistné plnění se zpravidla vyplácí v případě smrti nebo invalidity pojištěnce.

Cena životního pojištění je vysoce individuální záležitost, na cenu pojistného má vliv celá řada faktorů, jako je například věk a zdravotní stav klienta, délka pojištění, rozsah pojištění, pojistná částka a další. Na internetu, případně přímo na webu příslušné pojišťovny lze nalézt kalkulačku životní pojištění, kde lze získat alespoň orientační představu o měsíčních splátkách.

Pro koho je životní pojištění určeno

Životní pojištění je důležité zejména pro živitele rodiny, kdy při jeho smrti přijde rodina o podstatnou část příjmů a může se tak potýkat s nemalými finančními problémy. Pojištění tak pomůže ve většině případu částečně vyřešit tento problém. Drtivá většina bank vyžaduje životní pojištění od klientů při vyřizování hypotéky. Banky se takto chrání před rizikem smrti klienta na následném nesplaceném úvěru.

Z pochopitelných důvodů si životní pojištění nemůže uzavřít každý. Jsou zde stanoveny jasné podmínky, pojišťovna se de-facto snaží minimalizovat počet pojistných plnění (v případě smrti klienta) a důkladně si tak vybírá své klienty podle aktuálního zdravotního stavu či rizik, které klient uvede při uzavírání pojistné smlouvy. Pojištění lze tak uzavřít jen do určitého věku života. Může se vám tedy stát, že pojišťovna vaší žádost zamítne. Například zcela jistě vás pojišťovna nepojistí, pokud jste již prodělali infarkt.

Závěrem uvádíme hlavní výhody ale také nevýhody životního pojištění, se kterými musíte jako pojištěnec počítat.

Výhody životního pojištění:

 • pojistná ochrana, pojišťovna musí plnit při pojistné události;
 • zhodnocení finančních prostředků;
 • možnost volby investiční strategie (IŽP);
 • daňové výhody u pojištění směřujících do důchodového věku (12 000 Kč ročně);
 • zaměstnavatel si může příspěvky odečíst z daňového základu;
 • pojištění lze vinkulovat ve prospěch libovolné fyzické nebo právnické osoby;
 • vklady do pojištění nejsou předmětem exekuce;

Nevýhody životního pojištění:

 • vyšší náklady pojišťoven se projevují na nižším zhodnocení;
 • riziko malého nebo žádného zhodnocení při volbě špatné strategie (IŽP);
 • při výpovědi pojištění během prvních let vysoké finanční ztráty;
 • při dožití není záruka vyplacení zhodnocení (RŽP);
 • s naspořenými penězi lze většinou manipulovat až po ukončení pojištění;
 • pojišťovna může pojištění odmítnout (např. pro nemoc);

Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)