SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Máte pocit, že za dodávky energií, tedy elektřiny, vody a plynu utrácíte měsíčně výrazné finanční částky? Chtěli byste své pravidelné měsíční výdaje snížit, ale nemůžete již spotřebu energií omezovat? Nepomohla vám ani klasická změna dodavatele? Zapojte se do elektronické aukce elektřiny! Tato novinka vám umožní získat ty nejnižší možné ceny právě za elektrickou energii. Do elektronických aukcí vstupují jak podniky nebo soukromníci, tak města, městské části i domácnosti. V elektronické aukci elektřiny získají účastníci lepší podmínky, než kterých by mohli dosáhnout jako jednotlivci, a tak mohou výrazně ušetřit.

Co je vlastně elektronická aukce elektřiny

Elektronická aukce elektřiny je druhem online aukce. Dodavatelé elektřiny vstupují do aukce s cílem získat co nejvíce odběratelů prostřednictvím nabídky nízké ceny energie, odběratelé pak s cílem snížit cenu co nejvíce. Proto se odběratelé sdružují do velkých skupin. Platí pravidlo, že čím více odběratelů se do aukce zapojí, tím bude cena nižší. Elektronické aukce elektřiny se mohou zúčastnit všichni zájemci – proto se v poslední době hodně zapojují i domácnosti. Domácnosti se spojí, vytvoří poptávku a na tu pak v aukci reagují dodavatelé elektřiny, kteří se snaží získat nové zákazníky.

Čím více odběratelů se do elektronické aukce zapojí, tím bude konečná cena elektřiny nižší.

Jak funguje elektronická aukce elektřiny

Elektronická aukce elektřiny probíhá na internetu a je anonymní. Dodavatelé neznají odběratele a nevědí, kdo jsou jejich konkurenti. Neznají ani jejich počet. Mají informaci o množství energie a tarifech, které jsou předmětem poptávky, znají nejnižší cenu a svou cenu tak mohou upravovat až do doby skončení aukce. Proč je elektronická aukce elektřiny pro dodavatele zajímavá, když musí nabízet velmi nízké ceny? Zákazníci, kteří se sdruží do jedné skupiny odběratelů, reprezentují obrovský celkový objem odebírané energie, což je pro dodavatele nesmírně zajímavé a každý dodavatel se snaží takovou zakázku snížením ceny získat. Tím se elektřina výrazně zlevňuje a aukce je pak přitažlivá i pro odběratele. Ti pak s novým dodavatelem mohou podepsat smlouvu.

Jak se zúčastnit elektronické aukce elektřiny

Elektronické aukce elektřiny byly původně určeny pouze podnikům a veřejné správě. Občané se do těchto aukcí mohou zapojit prostřednictvím svého města nebo obce, které vyjednají s organizátorem aukce zřízení kontaktního místa, kde se shromažďují podklady pro aukci od domácností. O zřízení tohoto místa informuje město či obec občany a ti zde potřebné doklady předají. Jedná se především o kompletní kopie smluvních dokladů včetně všech dodatků a také kopii ročního vyúčtování. Pak se podepisuje smlouva mezi organizátorem aukce a klientem. Toto soustředění dokladů může trvat až tři měsíce. Vše další již zařizuje organizátor aukce, včetně výpovědí původním dodavatelům a podpis smluv s novým dodavatelem. Účast občanů v elektronické aukci elektřiny je zcela zdarma, přitom dosažená úspora může být opravdu velká. Proto se elektronická aukce elektřiny stává oblíbeným způsobem, jak ušetřit.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)