SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

V uplynulých dnech jste mohli zaznamenat zprávy o tom, jak jedna z největších českých záložen přišla o licenci. Česká národní banka (ČNB) totiž na konci září odebrala (zatím nepravomocně) licenci Metropolitnímu spořitelnímu družstvu. Po přečtení takových zpráv zůstane v kliku málokdo. I když máte uloženy své úspory u jiného finančního ústavu, obáváte se, zda jsou vaše peníze v bankách či kampeličkách uloženy bezpečně.

Slyšeli jste již pojem pojištění vkladů? Víte co přesně znamená? To bude dnešní téma, které dopodrobna probereme.

Pojištění vkladu je automatické

Na to, že je něco pojištěno automaticky, nejsme v dnešní době příliš zvyklí, všechny příklady bychom snadno spočítali na prstech jedné ruky. Řadíme mezi ně i pojištění vkladů. Váš vklad v bance je totiž pojištěn automaticky u Fondu pojištění vkladů (FPV) a to až do výše 100 000 EUR. Automatické pojištění vkladů se týká všech bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen (kampeliček), které mají vydanou a platnou licenci od ČNB. To znamená, že v případě krachu finančního ústavu máte nárok na vyplacení 100% vašeho vkladu, maximálně však do výše zhruba dva a půl milionu korun. Konkrétní částka se odvíjí od aktuálního směnného kurzu. Pro zajímavost, tento limit platí ve všech členských zemí Evropské unie.

Váš vklad je pojištěn automaticky ve chvíli, kdy uzavřete smlouvu s bankou a vložíte na účet své finanční prostředky.

Jaké vklady jsou pojištěny

Činnost Fondu pojištění vkladů je upravena zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Jaké vklady jsou pojištěny, je tedy striktně vymezeno zákonem. Pojištěné jsou peníze uložené na běžných účtech, spořících účtech, termínovaných a vkladových účtech, vkladních knížkách a nově také na sKartách.

Pojištěné jsou vklady fyzických i právnických osob (občanů i firem), jsou-li jako vkladatel řádně identifikováni. To znamená, že v případě občanů bude vklad veden na jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození nebo identifikační číslo) a adresu vkladatele.

Existuje však celá řada finančních produktů, které pojištěné nejsou. Týká se to především investičních produktů, jako jsou akcie, dluhopisy a podílové listy. Ale pozor, pojištěné není ani vaše penzijní nebo životní pojištění.

Určité specifikum představují vklady v pobočkách zahraničních bank. V případě, že se jedná o banky působící v rámci EU, jsou vklady pojištěny v zemi, kde má sídlo mateřská banka. U nás jde například o ZUNO BANK, mBank, ING Bank.

Jak postupovat v případě krachu banky

Postup v případě krachu vaší banky nebo družstevní záložny je velmi jednoduchý. Jak jste jistě již pochopili, náhradu za váš vklad vám vyplatí Fond pojištění vkladů. O výplatu náhrady ani nemusíte oficiálně žádat prostřednictvím formuláře. Stačí, když se ve stanoveném termínu dostavíte do banky, která bude od FPV pověřena tyto náhrady vyplácet. Vyplacené peníze si pak můžete nechat vydat v hotovosti nebo vám budou převedeny na jiný účet.

Výplatu náhrad vkladů zahájí FPV do 20 pracovní dní od vyhlášení úpadku banky. Která banka náhrady vkladů vyplácí, se dozvíte u své banky, v médiích nebo přímo na stránkách Fondu pojištění vkladů.

Závěrem už jen drobná informace o stavu finančních prostředků FPV. Do Fondu pojištění vkladů přispívají pravidelně (čtvrtletně) ze zákona všechny instituce (banky, stavební spořitelny a družstevní záložny), u kterých jsou vedeny pojištěné vklady. A k 31. červenci letošního roku tak FPV disponoval částkou převyšující 27 miliard korun.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)