SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Založili jste si stavební spoření a pomalu vám bude končit? Nebo již nechcete dále spořit a hodláte použít naspořené prostředky? Máte v úmyslu zrušit stavební spoření, které bylo založeno pro děti? Jakým způsobem ukončíte stavební spoření, to si nejdříve pořádně promyslete. Na předčasném zrušení totiž můžete značně prodělat. Zvažte, zda chcete stavební spoření opravdu ukončit nebo zda by stačilo přerušení na dobu, kdy byste nemuseli platit splátky. Možností, jak ukončit spoření, je více a určitě se vyplatí vybírat tak, aby se vás nedotkly nejrůznější sankce, které bývají uvedeny ve smlouvě o stavebním spoření. Nezapomeňte také na to, že zde platí tříměsíční výpovědní lhůta, po kterou budete muset na finance čekat.

Nejjednodušší je počkat na konec vázací lhůty

Když vám skončí vázací lhůta stavebního spoření, můžete si našetřené peníze vyzvednout. Tím ukončíte smlouvu bez jakýchkoli sankcí a vybrané prostředky lze použít na cokoli. Jinou možností je využití nároku na úvěr ze stavebního spoření, kdy však finance musíte využít výhradně na bydlení. Nechcete-li ani čerpat, ani požádat o úvěr, můžete spořit dále až do naspoření sjednané cílové částky. Přitom budete stále čerpat státní podporu a užívat si dalších výhod stavebního spoření. I zde však platí tříměsíční výpovědní lhůta pro případ, že se rozhodnete své finance vybrat. Také můžete zvýšit cílovou částku spoření, v tom případě však počítejte se zaplacením poplatku za tuto službu a dejte si pozor na případnou změnu podmínek.

Zrušit stavební spoření není výhodné

Potřebujete nutně peníze a nemáte jinou možnost, než vyčerpat uspořené finance ze stavebního spoření? Zrušit stavební spoření lze, ale rozhodně se nejedná o jednoduchý a výhodný krok. Ať chcete stavební spoření zrušit z jakéhokoli důvodu, počítejte se značnou ztrátou. Vázací doba stavebního spoření je 6 let, a pokud tuto dobu nedodržíte, přijdete právě o státní příspěvek ještě se zpětnou platností. Než vám budou úspory vyplaceny, strhne se celá částka státní podpory a budou vám účtovány sankce, jejichž výše je stanovena ve smlouvě o stavebním spoření. Tyto sankce rozhodně nejsou nízké (jsou tvořeny určeným procentem z cílové částky). Navíc budete muset dodržet výpovědní lhůtu tři měsíce, takže peníze rozhodně nezískáte okamžitě.

Stavební spoření lze přerušit

Pokud nepotřebujete nutně hotovost, ale zatěžují vás splátky, můžete platby stavebního spoření na určitou dobu přerušit nebo neplatit vůbec. Necháte spoření doběhnout, nebude vám odečtena státní podpora a peníze budou i nadále úročeny. Pokud byste mezitím získali vyšší částku, můžete chybějící platby uhradit a stavební spoření pokračuje dále. Ideální je o přerušení spoření stavební spořitelnu předem informovat, někdy lze spoření přerušit jen na určitou dobu, někdy neomezeně. To však neplatí, pokud již čerpáte překlenovací úvěr, zde je nutno změnu podmínek přesně a písemně dohodnout. Přerušením se však oddálí možnost získat úvěr, na který musí být naspořeno alespoň 30% cílové částky. Snižuje se i úrok a státní podpora.

O zrušení stavebního spoření dětí může rozhodovat soud

Zcela jiná situace nastává, jestliže budete chtít zrušit stavební spoření dětem. Nový občanský zákoník děti chrání, a proto některé úkony ve jménu dětí může rodič provádět pouze se souhlasem opatrovnického soudu. Zrušit dítěti stavební spoření tedy není vůbec jednoduché. Doposud byl souhlas soudu nutný pouze v případě, když měl být ze smlouvy dítěte čerpán úvěr. Postoj stavebních spořitelen je zde různý, většinou je souhlas soudu požadován až od určité částky (částka vyšší než zanedbatelná majetková hodnota, kolik to ale přesně je, zákon neuvádí), ta se proto může lišit také podle přístupu stavební spořitelny.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)