SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Penzijní připojištění je finanční produkt, který pro mnohé z nás nepatří mezi ty zcela přehledné. Svou roly v tom hrají časté reformy, novely zákonů, zavedení a následní zrušení druhého důchodového pilíře (tzv. důchodového spoření) apod.  V dnešním článku odpovíme na nejpalčivější otázky týkající se právě penzijního připojištění.

Má penzijní připojištění garantovaný výnos?

V současné době rozlišujeme dva typy penzijního připojištění. Zaprvé to, které si mohli klienti založit před rokem 2013, tj. bývalé penzijní připojištění a tedy tzv. transformované fondy. U nich musí penzijní společnosti garantovat nezáporný výnos.

Zadruhé nové penzijní připojištění, tzv. účastnické fondy, do kterých vstupují klienti od roku 2013. Zde již penzijní společnosti nemají povinnost garantovat klientovi výnos, může být tedy i záporný. Tyto fondy také nabízejí několik investiční variant dle míry rizikovosti.

Jaký je poplatek za vedení penzijních fondů?

U obou zmíněných typů fondů se platí dva základní poplatky, a to za správu a za zhodnocení. Poplatek za správu se počítá z celé naspořené částky, u transformovaných fondů to je 0,8 procenta u účastnických fondů pak jedno procento, u povinně konzervativních fondů je poplatek nejčastěji 0,4 procenta.

Jako poplatek z ročního zhodnocení si penzijní společnosti strhávají u transformovaných a povinně konzervativních fondů 10 procent u zbylých účastnických fondů 15 procent.

Kdy dostanu naspořené peníze?

U obou zmíněných typů fondů je základní podmínkou pro výplatu úspor dosažení 60 let věku, délka spoření však musí být minimálně pět let. Ve spoření ale můžete pokračovat i po dosažení tohoto věku.

Na konci spoření pak oba typy fondů umožňují kromě jednorázové výplaty pravidelnou měsíční penzi. Pokud si ji zvolíte, vyberte možnost výplaty alespoň po dobu deseti let, nebude pak platit 15% daň z výnosů.

U smluv před rokem 2013 šlo zvolit také takzvanou výsluhovou penzi, která umožňovala po patnácti letech spoření vybrat polovinu naspořených peněz. Nové fondy už tuto možnost nenabízejí.

Co se stane s naspořenými penězi pokud zemřu?

U obou typů fondů existují dva způsoby, jak naspořené peníze mohou po zemřelém získat jeho příbuzní či blízcí. První z nich, je sjednání takzvané obmyšlené osoby. Na tu pak naspořené prostředky zemřelého účastníka, po odečtení státních příspěvků, přecházejí. Výplata nepodléhá žádnému zdanění. Vše proběhne poměrně rychle a bez zbytečných administrativních úkonů. Je možné si zvolit i více obmyšlených osob a procentuálně stanovit jejich podíl. A nemusí to přitom být jen příbuzní.

S naspořené částky se odečítá státní příspěvek, který se nedědí. Až na jednu výjimku.

Druhým způsobem je standardní dědické řízení. K tomu dochází, když nebyla sjednána obmyšlená osoba. V rámci dědického řízení si oprávněná osoba může zvolit i tzv. pozůstalostní penzi, tato možnost je ale pouze u starších, (transformovaných) fondů. Výhodou této volby je, že součástí pozůstalostní penze jsou i státní příspěvky, je ale nutné si ji ve smlouvě o penzijním připojištění sjednat a minimální délka spoření musí být 36 měsíců.

Mohu své důchodové spoření předčasně ukončit?

Ano, důchodové spoření lze předčasně vypovědět, ale není to výhodné. Penzijní společnost vám vyplatí tzv. odbytné, tj. od vašich úspor budou odečteny státní příspěvky, daň z výnosů, daň z příspěvků zaměstnavatele, případně výnosy ze státní podpory. Pokud jste využívali i daňové odpočty, budete je muset zpětně zdanit.

Výpovědní lhůta je dvouměsíční, po jejím uplynutí mají penzijní společnosti další tři měsíce na vyplacení peněz.

Jsou vklady v penzijních fondech pojištěny?

I když se jedná zdánlivě o spořící produkt, nejsou vklady v penzijních fondech ze zákona pojištěny jako například spořící účty. Penzijní připojištění stejně jako životní pojištění nespadá do okruhu produktů, na které se vztahuje systém pojištění vkladů. Toto pojištění se nevztahuje na investiční produkty. Nicméně i penzijní fondy jsou pod dohledem České národní banky a Ministerstva financí.

Vztahuje se na penzijní připojištění daňové zvýhodnění?

Část ročního příspěvku, který přesahuje částku 6 000 korun, lze uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů. Ročně si tak můžete odečíst maximálně 12 000 Kč. Po skončení kalendářního roku Vám penzijní fond automaticky zašle potvrzení o výši zaplacených příspěvků spolu s návodem, jak v tomto případě postupovat.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)