SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Posledně jsme si řekli pár slov o tom, jak probíhá změna dodavatele elektřiny. Nyní můžete zauvažovat také o tom, že byste zkusili snížit své výdaje právě tím, že změníte dodavatele plynu. Ani zde se nemusíte obávat složité administrace a vedlejších nákladů, změna dodavatele plynu je poměrně snadná a podle zákona bezplatná. Samotná úspora pak záleží na tom, zda si správně vyberete, protože výše cen u dodávek plynu jednotlivých dodavatelů se může výrazně lišit. Při změně dodavatele plynu se nemusíte obávat komplikací s připojováním nebo méně kvalitního plynu, rozdíly jsou pouze v cenách a názvech jednotlivých dodavatelů.

Proč se ceny mohou tolik lišit

Jak si dodavatelé mohou dovolit pohybovat cenami v takové míře a stále zlevňovat? Je to dáno složením ceny dodávky plynu. Ta má dvě složky – ceny regulované a neregulované. Regulovaná cena je cena za službu operátora trhu, přepravu a distribuci plynu a určuje ji Energetický regulační úřad. Neregulovaná cena znamená cenu za vlastní dodávku plynu, za uskladnění a samozřejmě marži dodavatele plynu. Zatímco regulovaná část ceny je neměnná, ovšem neregulovaná složka se měnit může. Neregulovaná složka se pohybuje ve výši až do 80% výsledné ceny plynu. Tuto část ceny je tedy možno upravovat a díky levnější nabídce získávat další nové zákazníky. Tím bylo vytvořeno konkurenční prostředí, ve kterém mohou být noví i tradiční dodavatelé rovnocennými soupeři. Změnou dodavatele plynu tedy můžete značně ušetřit.

Jak postupovat při změně dodavatele plynu

Rozhodli jste se pro změnu dodavatele plynu? Pak musíte udělat především dvě věci – pokud již plyn někde odebíráte, ukončit smlouvu se stávajícím dodavatelem a poté uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s vybraným dodavatelem. Dejte si však pozor na termíny, žádost o ukončení smlouvy musíte svému dosavadnímu dodavateli podat k termínu, který je uveden ve smlouvě nebo obchodních podmínkách tohoto dodavatele. Většinou se jedná o tříměsíční výpovědní lhůtu. Nebyl-li by smluvní vztah řádně ukončen, mohly by nastat problémy, zvláště tehdy, pokud původní poskytovatel není příliš solidní a bude uplatňovat některé právní důsledky. Ukončení smlouvy však většinou vyřídí sám nový dodavatel. Od původního dodavatele pak dostanete konečnou fakturu.

Uzavření nové smlouvy

Chcete si zajistit spolehlivou dodávku změnou dodavatele plynu a moci tak využívat všech služeb, které s dodávkou plynu souvisejí? Není nic jednoduššího, než uzavřít smlouvu s novým dodavatelem plynu. Získáte tak nejen samotný plyn, ale i přepravu, distribuci, uskladnění plynu a všechny služby, které poskytuje operátor trhu. Smlouvu je nutno uzavřít včas, ještě před ukončením smlouvy s původním dodavatelem. Termíny platnosti změny dodavatele plynu musejí navazovat, jinak by mohly vzniknout problémy s plynulostí dodávky. Je samozřejmě možné uzavřít smlouvy na jednotlivé služby s různými dodavateli, ale to již není tak jednoduché.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)