SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

‘nájem’

V našem prvním článku jsme se zabývali otázkou, zda je výhodnější nájem nebo vlastní bydlení. Podrobněji jsme rozebrali výhody, nevýhody, rizika a doporučení pro variantu bydlení ve vlastní nemovitosti. Dnes budeme v tématu pokračovat a zaměříme se bydlení v nájmu. Pro zjednodušení nebudeme rozlišovat nájem, pronájem či podnájem. Rozdíly jsou pro nás v tomto případě irelevantní. Bydlení v nájmu […]

Otázku, nad kterou se dnes zamyslíme, řeší značná část dospělé populace. Tématem bude bydlení, a to vlastní nebo nájemní. Dnešní doba je značně nejistá, že nemůžeme vědět, zda se na své pracovní pozici udržíme alespoň 10 let (což je minimální doba splácení hypotéky), nebo zda již zítra nebudeme mezi nezaměstnanými. I ze zmíněných důvodů je […]